Sökning: "Henrik Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade orden Henrik Andersson.

 1. 1. Bålträningens effekt på smärta och funktion hos patienter med ländryggssmärta jämfört med annan träning

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Henrik Larsson; Catrine Andersson; [2019]
  Nyckelord :Core; exercise; low back pain; training;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ryggproblematik är ett utbrett och vanligt förekommande problem som kostar samhället en stor summa pengar. Ett vanligt förekommande problemområde av ryggen är ländryggen. 70–80 % av Sveriges invånare drabbas någon gång under sin livstid av ländryggssmärta och många av dessa personer utvecklar kroniska besvär. LÄS MER

 2. 2. Micro terminals - a sustainable solution to urban logistics?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Andreas Ruus; Henrik Andersson; [2018-07-02]
  Nyckelord :Urban Logistics; Consolidation; Sustainability; Micro terminals;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 3. 3. Problemlösning som mål och medel – En studie om användning av problemlösning i matematikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Henrik Andersson; Kristoffer Bertilsson; [2018]
  Nyckelord :lärandemiljö; matematik; medel; mål; problemlösning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga och beskriva hur verksamma lärare använder problemlösning som mål och medel i matematikundervisningen. Vi är även intresserade av lärarnas egna uppfattningar angående vad det innebär att undervisa med problemlösning som mål och medel. LÄS MER

 4. 4. Strategier vid fastighetsinvesteringar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Henrik Andersson; Johan Hallberg; [2018]
  Nyckelord :Strategy; investment decisions; deviation; real estate;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som kan få fastighetsbolag att avvika från sina fastställda investeringsstrategier och hur de resonerar vid inträde på ett nytt geografiskt område eller nytt fastighetssegment. Det är vanligt förekommande att fastighetsbolag har en fastställd och uttalad investeringsstrategi vid förvärv och avyttring av fastigheter. LÄS MER

 5. 5. Magnetisk separation av bäddmaterial for CO2 negativ el- och värmeproduktion

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för rymd-

  Författare :Mimmi Engvall; Julia Renström; Rasmus Erlandsson; Henrik Hodel; Elin Andersson; Edvin Qvirist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER