Sökning: "Henrik Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 151 uppsatser innehållade orden Henrik Andersson.

 1. 1. Kraftvärmens förutsättningar för flexibel elproduktion i Sveriges elsystem - En kvalitativ analys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Ylva Selander; Henrik Andersson; [2021]
  Nyckelord :Kraftvärme; flexibel elproduktion; systemtjänster; följsam värmeproduktion; Skåne; Danmark; CHP; Combined Heat and Power; flexible electricity production; ancillary services; flexible heat production; Skåne; Denmark; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis aims to investigate if and how Swedish Combined Heat and Power (CHP) plants can increase its flexibility in electricity production. This is examined through a combining analysis of technical, market-oriented and regulatory conditions for Swedish and primarily Skåne CHP plants, excluding autoproducers and industrial plants. LÄS MER

 2. 2. Anchor-based Topic Modeling with Human Interpretable Results

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Henrik Andersson; [2020]
  Nyckelord :topic models; anchor-based; anchor words; efficient; human interpretable;

  Sammanfattning : Topic models are useful tools for exploring large data sets of textual content by exposing a generative process from which the text was produced. Anchor-based topic models utilize the anchor word assumption to define a set of algorithms with provable guarantees which recover the underlying topics with a run time practically independent of corpus size. LÄS MER

 3. 3. Patientens erfarenhet i väntan på operation : En litteraturöverikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Henrik Andersson; Paulina Andersson; [2020]
  Nyckelord :Operation; patientens erfarenhet; preoperativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att beskriva patienters erfarenhet i väntan på operation. Metod: I studien används en litteraturöversikt av 8 vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod och en induktiv ansats. Vid dataanalysen användes Friberg femstegsmodell. LÄS MER

 4. 4. Studie av effekterna efter behandling mot viltarbete i plantskog i östra Götaland

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Elias Tallgren; Henrik Andersson; [2020]
  Nyckelord :Viltskador; Viltmedel; Plantering;

  Sammanfattning : iv Abstract For many years, the game has been a problem when establishing new forest, which over the years has not become an easier task in traditional forestry. The number of new game species has increased, and the hunters have not been able to keep the populations down. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of potential marine current turbine sites in North American waters

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Tim Andersson; Muhammad Arsal Akram; Carl-Henrik Carlnäs; Tiffany Salisbury; [2020]
  Nyckelord :vertical axis; marine current turbines; alaska; florida;

  Sammanfattning : Suitable locations for marine current power generation were scouted. The specific turbines considered in this project are vertical axis turbines and require an water velocity of 0.8 m/s to start and has a system efficiency of 20%. LÄS MER