Sökning: "Henrik Andersson"

Visar resultat 11 - 15 av 148 uppsatser innehållade orden Henrik Andersson.

 1. 11. Thermal fatigue and soldering experiments of additively manufactured hot work tool steels

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrik Andersson; [2018]
  Nyckelord :Additive manufacturing; 3D printing; Hot work tool steel; Thermal fatigue; heat checking; Die casting; Soldering; AISI H13; Additiv tillverkning; 3D printing; Varmarbetsstål; Termisk utmattning; Värmesprickor; Pressgjutning; Soldering; AISI H13;

  Sammanfattning : Modern manufacturing processes are under a never ending evolvement. Lowered manufacturing costs, higher part quality, shorter lead times and lower environmental impact are some important drivers for this development. Aluminum die casting is an effective and attractive process when producing components for e.g. LÄS MER

 2. 12. Maskininlärning för automatisk matchning av produkter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Henrik Andersson; Robin Andersson; Leif Eriksson; Alfred Hagberg; Jonathan Lundgren; Mustaf Musse; Eric Nylander; [2018]
  Nyckelord :Maskininlärning;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar det kandidatarbete som har utförts av sju studenter från civilin-genjörsprogrammen datateknik och mjukvaruteknik på Tekniska högskolan vid Linköpingsuniversitet. Projektets mål var att ta fram ett system som via maskininlärning automatisktskapade matchningar mellan företagets interna basprodukter och produkter från diverse le-verantörer. LÄS MER

 3. 13. Personalnyckeltal - Hur de används av HR-chefer och varför?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Henrik Olsson; Sofia Andersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: HR-funktionen har de senaste decennierna förändrats från en administrativ roll till att nu vara en mer strategisk och värdeskapande del av organisationer, vilket benämns HR- transformationen. Till följd av denna förändring samt ett allmänt ökande mätande i samhället finns också ett ökat krav att HR-chefen och dess funktion ska presentera och mäta sina insatser i siffror. LÄS MER

 4. 14. Vad styr specialpedagogens arbetsuppgifter? : en studie om upplevd arbetssituation i förhållande till examensordningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Martin Ahl; Henrik Andersson; [2018]
  Nyckelord :Arbetsuppgifter; examensordning; rektor; skollag; specialpedagog.;

  Sammanfattning : Under studietidens verksamhetsförlagda utbildningstillfällen har författarna fått upplevelsen av att specialpedagogens yrkesroll kan vara väldigt splittrad, något vi beslutade oss för att undersöka.  Studiens övergripande syfte är att synliggöra vad det är som styr de specialpedagogiska arbetsuppgifterna. LÄS MER

 5. 15. Lönsamhet i att konvertera från konventionell till ekologisk mjölkgård : en fallstudie

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Henrik Andersson; [2018]
  Nyckelord :omställning; krav; ekologiskt; mjölkproduktion; kostnader; mjölk; sammansättning; avkastning;

  Sammanfattning : En ökad marknad för ekologiska varor enligt Ekoweb (2017) ger ett stort intresse för att bedriva ekologisk produktion då många konsumenter värnar om miljövänlig mat och god djurhållning, och att det ekologiska livsmedlet slår försäljningsrekord varje år: Detta gör ämnet intressant att studera (Jordbruksverket, 2018b). Det blir oftast ett högre täckningsbidrag på de flesta gårdar med ekologisk produktion. LÄS MER