Sökning: "Henrik Andersson"

Visar resultat 16 - 20 av 149 uppsatser innehållade orden Henrik Andersson.

 1. 16. Schemaläggningsstöd för kirurgi

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Andersson; Niclas Byrsten; Björn Hvass; Henrik Lindström; Martin Persson; Christoffer Sjöbergsson; Tor Utterborn; [2018]
  Nyckelord :schemaläggning; kirurgi; angular; webb-app;

  Sammanfattning : Denna rapport är resultatet av kandidatprojektkursen TDDD96 som ges vid Linköpings Universitet. Rapporten omfattas av sju studenter som har utvecklat ett schemaläggnings-stöd för kirurgin till Region Östergötland. I rapporten behandlas de tekniska val som har gjorts, hur utvecklingsarbetet har fortgått och hur resultat blev. LÄS MER

 2. 17. Rumslig socioekonomisk variation i Karlstad : En studie av vattnets roll för socioekonomisk fördelning i Karlstad tätort

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Henrik Grund; Joel Andersson; [2018]
  Nyckelord :Karlstad; blue space; water; waterfront; socioeconomic status; segregation; urban planning; Karlstad; vatten; vattennära; socioekonomi; socioekonomisk status; segregation; samhällsplanering;

  Sammanfattning : Where people choose to live is a consequence of a variety of factors, such as housing cost, design, localization and personal considerations. Urban blue spaces provide a range of perceived benefits to nearby inhabitants and is generally seen as attractive traits for an area, influencing housing cost and demographics amongst other things. LÄS MER

 3. 18. Underlåtenhet - objektiva ansvarsförutsättningar i svensk skadeståndsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henrik Möller; [2017]
  Nyckelord :avtalsrätt; civilrätt; private law; familjerätt; förmögenhetsrätt; skadeståndsrätt; tort law; damage law; straffrätt; criminal law; rättsvetenskap; ansvarsförutsättningar; liability criteria; omission; passivitet; underlåtenhet; handling; handlingsplikt; avtalsförhållande; farokälla; skaderisk; skyddsändamål; skyddat intresse; objektiva; culpa; Schultz; Andersson; Bengtsson; Karlgren; Hellner; Jareborg; kausalitet; normativ; garantställning; skyddsgarant; övervakningsgarant; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The general purpose of this research paper is to identify, systematise and problematise the objective criteria for liability in relation to omissions in Swedish tort law. In addition, the paper aims at constructing a theoretical framework around these criteria, with a further intention to analyse the legal-linguistic aspects of the issue. LÄS MER

 4. 19. BB-8

  Kandidat-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Oscar Almér; Henrik Andersson; Gustav Boquist; Erik Forsström; Petter Hansegård; Linus Johansson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 20. Inbound open innovation och innovationsprestation i små och medelstora företag : En kvantitativ analys av svensk fordonsindustri

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Henrik Andersson; [2017]
  Nyckelord :Small and medium-sized enterprises SMEs ; Automotive Industry; Open Innovation; Inbound Open Innovation; Innovation Performance.; Små och medelstora företag SMFs ; Fordonsindustrin; Open Innovation; Inbound Open Innovation; Innovationsprestation.;

  Sammanfattning : Introduktion: Studien behandlar små och medelstora företag (SMFs) inom fordonsindustrin. Kontexten berörs med hänsyn till att forskningsfronten saknar empiriska exempel avseende relationen mellan olika inbound open innovation aktiviteter och företagens innovationsprestation. LÄS MER