Sökning: "Henrik Andersson"

Visar resultat 21 - 25 av 150 uppsatser innehållade orden Henrik Andersson.

 1. 21. Inbound open innovation och innovationsprestation i små och medelstora företag : En kvantitativ analys av svensk fordonsindustri

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Henrik Andersson; [2017]
  Nyckelord :Small and medium-sized enterprises SMEs ; Automotive Industry; Open Innovation; Inbound Open Innovation; Innovation Performance.; Små och medelstora företag SMFs ; Fordonsindustrin; Open Innovation; Inbound Open Innovation; Innovationsprestation.;

  Sammanfattning : Introduktion: Studien behandlar små och medelstora företag (SMFs) inom fordonsindustrin. Kontexten berörs med hänsyn till att forskningsfronten saknar empiriska exempel avseende relationen mellan olika inbound open innovation aktiviteter och företagens innovationsprestation. LÄS MER

 2. 22. Projektportföljhantering i processindustrin:En fallstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Henrik Andersson; [2017]
  Nyckelord :Process industry; Project management; Project portfolio; PPM; Processindustri; Projektledning; Projektportfölj; PPM;

  Sammanfattning : Att arbeta i projekt är nu mer vardag inom de flesta branscher, det är ett vedertaget sätt att leda och organisera arbete. Hur gör företag för att lyckas med projekt? De blir bättre på projektledning. LÄS MER

 3. 23. Model Based Control of Throttle, EGR and Wastegate : A System Analysis of the Gas Flows in an SI-Engine

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Henrik Andersson; [2017]
  Nyckelord :Model; Control; SI-engine; gas-flow; system analysis;

  Sammanfattning : Due to governmental requirements on low exhaust gas emissions and the drivers request of fast response, it is important to be able to control the gas flow in a spark ignited engine accurately. The air into the cylinder is directly related to the torque generated by the engine. LÄS MER

 4. 24. Rekommendationssystem för riktad annonsering : En studie av innehållsbaserad rekommendation i system med användare, element och annonser kopplade till en gemensam uppsättning diskreta metadata

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Andreas Andersson; Henrik Ottehall; [2017]
  Nyckelord :Ads; targeting; behavioral targeting; recommendersystem; contentbased; native advertising; in-feedadvertising; computationaladvertising;

  Sammanfattning : Advertising in mobile apps are increasing and so is the need to show the right ad to the right user. This study was conducted in cooperation with Seekly AB, a company whose app displays a feed with upcoming events in a users immediate area. In this app, every event is associated with an interest and users can choose interests to follow in a list. LÄS MER

 5. 25. Förbättrad volymprognos

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Hans Henrik Andersson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER