Sökning: "Henrik Andersson"

Visar resultat 6 - 10 av 148 uppsatser innehållade orden Henrik Andersson.

 1. 6. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen : En kartläggande och jämförande studie av hur kommuner och Länsstyrelser tillämpar lagstiftningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Henrik Andersson; Christoffer Bosson; [2019]
  Nyckelord :Countryside development in areas close to shores; coastal protection regulations; Environmental code; Planning and Building Act; Landsbygdsutveckling i strandnära lägen; strandskydd; Miljöbalken; Plan- och Bygglagen;

  Sammanfattning : 2009/2010 infördes i Miljöbalken och Plan- och Bygglagen ett nytt begrepp, landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Lagändringen genomfördes med motiveringen att områden med låg exploateringsgrad samt god tillgång till stränder skulle få en möjlighet till lättnader i strandskyddet, detta för att kunna erbjuda attraktiva lägen för boende och verksamhet inom kommunen. LÄS MER

 2. 7. Erfarenheter och konsekvenser i dagligt liv för vuxna med ADHD och arbetsterapeutiska interventioner för denna grupp : - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Henrik Andersson; [2019]
  Nyckelord :neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; arbetsterapi; ordning; organisat-ion; motivation;

  Sammanfattning : Vuxna med ADHD är en grupp som upplever problem med att utföra vardagliga nödvändiga aktiviteter och som lätt utvecklar olika rolldysfunktioner genom livet. Det är viktigt att undersöka vilka erfarenheter och konsekvenser i vardagen som vuxna med ADHD erfar för att på ett effektivt sätt kunna möta upp och effektivt underlätta för patientgruppen. LÄS MER

 3. 8. Micro terminals - a sustainable solution to urban logistics?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Andreas Ruus; Henrik Andersson; [2018-07-02]
  Nyckelord :Urban Logistics; Consolidation; Sustainability; Micro terminals;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 4. 9. Problemlösning som mål och medel – En studie om användning av problemlösning i matematikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Henrik Andersson; Kristoffer Bertilsson; [2018]
  Nyckelord :lärandemiljö; matematik; medel; mål; problemlösning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga och beskriva hur verksamma lärare använder problemlösning som mål och medel i matematikundervisningen. Vi är även intresserade av lärarnas egna uppfattningar angående vad det innebär att undervisa med problemlösning som mål och medel. LÄS MER

 5. 10. Strategier vid fastighetsinvesteringar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Henrik Andersson; Johan Hallberg; [2018]
  Nyckelord :Strategy; investment decisions; deviation; real estate;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som kan få fastighetsbolag att avvika från sina fastställda investeringsstrategier och hur de resonerar vid inträde på ett nytt geografiskt område eller nytt fastighetssegment. Det är vanligt förekommande att fastighetsbolag har en fastställd och uttalad investeringsstrategi vid förvärv och avyttring av fastigheter. LÄS MER