Sökning: "Henrik Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Henrik Bengtsson.

 1. 1. Företags anpassning till M- Payment – bakomliggande faktorer?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Bengtsson; Henrik Bodén; [2019]
  Nyckelord :M-payment; Technology Acceptance model; Diffusion of Innovations model; Anpassning; Retailföretag;

  Sammanfattning : I studien undersöks vilka faktorer som påverkar företags anpassning till m-payment. Mobiltelefonen är tätt sammanlänkad med människan i dagens samhälle. I Sydostasien sker en stor del av betalningar redan med mobiltelefonen. LÄS MER

 2. 2. Infinite-Dimensional Linear Stochastic Systems with Random Coefficients and Local Interactions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Henrik Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Stochastic processes; Local interaction; autoregressive random coefficients; probability the- ory.; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In this thesis some results for a model that is a merge between the random coefficient autoregressive model of order one and a stochastic process with local interaction in time and space are presented. The first part of the thesis deals with some result from the random coefficient model. LÄS MER

 3. 3. Digital forensics - Performing virtual primary memory extraction in cloud environments using VMI

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

  Författare :David Hjerpe; Henrik Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Memory forensics; Virtual Machine Introspection; Cloud computing; KVM; QEMU;

  Sammanfattning : Infrastructure as a Service and memory forensics are two subjects which have recently gained increasing amounts of attention. Combining these topics poses new challenges when performing forensic investigations. LÄS MER

 4. 4. Kostnadsbesparing med avseende på energieffektiviserande åtgärder med avgränsning till fönsterbyte och tilläggsisolering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Fredrik Svensson; Johan Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Energy savings; Energy-efficient measures; Transmission; Additional insulation; Window changes; Payback; Energibesparing; Energieffektiva åtgärder; Transmission; Tilläggsisolering; Fönsterbyte; Återbetalningstid;

  Sammanfattning : Linnéuniversitetet Sjöfartshögskolan i Kalmar Utbildningsprogram:                                                                          Drift- och underhållsteknik Arbetets omfattning:                                                                         Självständigt arbete om 15 HP Titel:                                                                     Kostnadsbesparing med avseende på energieffektiviserande åtgärder med avgränsning till fönsterbyte och tilläggsisolering. Författare:                                                                                             Fredrik Svensson och Johan Bengtsson Handledare:                                                                                          Henrik Wärnberg   Sammanfattning 2017 års medelpris för el hamnade på cirka 30 öre per kWh. LÄS MER

 5. 5. Underlåtenhet - objektiva ansvarsförutsättningar i svensk skadeståndsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henrik Möller; [2017]
  Nyckelord :avtalsrätt; civilrätt; private law; familjerätt; förmögenhetsrätt; skadeståndsrätt; tort law; damage law; straffrätt; criminal law; rättsvetenskap; ansvarsförutsättningar; liability criteria; omission; passivitet; underlåtenhet; handling; handlingsplikt; avtalsförhållande; farokälla; skaderisk; skyddsändamål; skyddat intresse; objektiva; culpa; Schultz; Andersson; Bengtsson; Karlgren; Hellner; Jareborg; kausalitet; normativ; garantställning; skyddsgarant; övervakningsgarant; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The general purpose of this research paper is to identify, systematise and problematise the objective criteria for liability in relation to omissions in Swedish tort law. In addition, the paper aims at constructing a theoretical framework around these criteria, with a further intention to analyse the legal-linguistic aspects of the issue. LÄS MER