Sökning: "Henrik Bodén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Henrik Bodén.

 1. 1. Företags anpassning till M- Payment – bakomliggande faktorer?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Bengtsson; Henrik Bodén; [2019]
  Nyckelord :M-payment; Technology Acceptance model; Diffusion of Innovations model; Anpassning; Retailföretag;

  Sammanfattning : I studien undersöks vilka faktorer som påverkar företags anpassning till m-payment. Mobiltelefonen är tätt sammanlänkad med människan i dagens samhälle. I Sydostasien sker en stor del av betalningar redan med mobiltelefonen. LÄS MER

 2. 2. Tillvaratagande av förlustvärme från frekvensomformarstationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Henrik Eriksson; [2013]
  Nyckelord :energiåtervinning; frekvensomvandlare;

  Sammanfattning : För effektmatning av den elektrifierade järnvägen krävs att spänningens frekvens omformas från kraftnätets frekvens på 50 Hz till 16,7 Hz. Detta sker i dag med två olika metoder. LÄS MER