Sökning: "Henrik Burström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henrik Burström.

  1. 1. Dual Momentum - Överavkastning till lägre risk? Utvärdering av en momentumstrategi på den svenska finansmarknaden

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Johan Byström; Henrik Burström; [2019]
    Nyckelord :Dual Momentum; Sharpekvot; Sortinokvot; CAPM; Indexfonder; Business and Economics;

    Sammanfattning : I den här uppsatsen utvärderas Antonaccis (2017) momentumstrategi Dual Momentum på den svenska finansmarknaden. Vi undersöker hur den riskjusterade avkastningen ser ut för strategin under perioden 2001-06-01 till 2018-10-01. LÄS MER