Sökning: "Henrik Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Henrik Carlsson.

 1. 1. Hur business intelligence system integrerar med ekonomistyrningen i ett företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Berg; Henrik Carlsson; [2019-04-04]
  Nyckelord :Business intelligence system; management accounting; digitalization; intervjustudie;

  Sammanfattning : Inledning: I samband med teknikutvecklingens snabba framskridande har nya systemutvecklats, varav ett är business intelligence system. Tidigare studier har fokuserat påimplementeringsfasen av business intelligence system, dvs teknisk integration. LÄS MER

 2. 2. Den symboliska fattigvården. En studie av Göteborgs mosaiska församlings inställning gentemot den östjudiska invandringen och plikten angående fattigvård 1860-1900

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Jens Carlesson; [2018-01-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This bachelor thesis examines the relationship between the immigrating Eastern Jews and the established Western Jews in Gothenburg in the period 1860 – 1900. The sources used are protocols from the Mosaic Congregation in Gothenburg, as well as its suborganizations and other documents, such as correspondence. LÄS MER

 3. 3. Reducing lead time during installation projects through Continuous Improvement and Early Management

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Sofie Carlsson; Henrik Larsson Ernefelt; [2017]
  Nyckelord :Early Management; World Class Manufacturing; Total Productive Maintenance; Continuous Improvement; Vertical Start-up; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Problem: Tetra Pak’s strategy is to expand World Class Manufacturing (WCM) from manufacturing to installation projects in order to reduce the installation lead time. There is a challenge in the WCM implementation since it requires a cross-functional approach and uncertainties with the installation projects being at customer’s site. LÄS MER

 4. 4. Vart är jag på väg? Återkoppling i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Henrik Carlsson; [2016]
  Nyckelord :Bedömning; Lärande; Lärare; Nivåer; Återkoppling;

  Sammanfattning : Problemområde som behandlas i studien är hur lärare använder återkoppling och om de använder den på ett sådant sätt att den har en positiv effekt på elevers lärande. Men också hur lärare förstår och uppfattar återkoppling. LÄS MER

 5. 5. Vetenskap och humanism i läromedel : En läromedelsanalys i religionskunskap

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Linn Sundholm; [2015]
  Nyckelord :religion och vetenskap; humanism; läromedel;

  Sammanfattning : SammanfattningRelationen mellan religion och vetenskap är uttryckt i Skolverkets förmågor för ämnet religionskunskap på gymnasiet. Men hur presenteras det och humanism i läromedel för gymnasiet? Jag har i min undersökning av vetenskap och humanism som livsåskådning genomfört en läromedelsgranskning. LÄS MER