Sökning: "Henrik Dreyer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Henrik Dreyer.

 1. 1. Styrning- Fyra nyckelfaktorer

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Dreyer; Olof Ask; Mikaela Kalcin; [2007]
  Nyckelord :Styrning; chefskap; subkulturer; kompetensbas; relationer; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Styrning- Fyra nyckelfaktorer Ämne/Kurs: FEK 591 Magisterseminarium, 10 poäng Författare: Olof Ask, Henrik Dreyer och Mikaela Kalcin Handledare: Robert Wenglén Företag: Saddex Nyckelord: Styrning, chefskap, subkulturer, kompetensbas och relationer. Syfte: Syftet med denna uppsats är att utveckla en modell som beaktar viktiga aspekter vid val av styrsätt inom organisationer. LÄS MER

 2. 2. Kommunikation av strategi inom organisationer - En fallstudie på SCA Packaging Sverige

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linus Asu; Henrik Dreyer; Olof Ask; [2006]
  Nyckelord :Kommunikation; Strategi; Effektivitet; Kommunikationsverktyg; Återkoppling; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Kommunikation av strategi inom organisationer – en fallstudie på SCA Packaging Sverige Ämne/Kurs: FEK 582 Kandidatseminarium, 10 poäng Författare: Olof Ask, Linus Asu och Henrik Dreyer Handledare: Gösta Wijk Företag: SCA Packaging Sverige Nyckelord: Kommunikation, Strategi, Effektivitet, Kommunikationsverktyg, Återkoppling Syfte: Uppsatsens syfte är att redogöra för hur och varför kommunikationen av SCA Packaging Sveriges strategi bedrivs och visa på eventuella styrkor och svagheter i densamma. Uppsatsens syfte är även att visa på vilka problem som upplevs inom organisationen rörande kommunikationen av strategi. LÄS MER