Sökning: "Henrik Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Henrik Eriksson.

 1. 1. The Economic Impact of Increased Access to Commercial Banks in Ethiopia

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Henrik Eriksson; Sara Nilsson; [2020-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Savings rates are strongly predictive of future economic growth and, for several reasons, it is difficult to save in areas where resources are scarce. Increasing access to financial services is crucial to efficiently allocate funds and can help even small savings be invested in countries that historically have had lower financial development. LÄS MER

 2. 2. S-arbetets påverkan på leanslöserier

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Marcus Norgren; Henrik Eriksson; [2020]
  Nyckelord :5S; Lean; Waste; Waiting; Motion; 5S; Lean; Slöserier; Väntan; Rörelse;

  Sammanfattning : Från den litteratur som studerats tas det upp att 5S anses vara ett av de enklaste leanverktygen för ett företag att implementera, men från en undersökning om 5S av Abolhassani m.fl. (2016) framkom det att endast 49% av de företag som deltagit i deras undersökning hade implementerat 5S. LÄS MER

 3. 3. High resolution power measurement

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära; Uppsala universitet/Elektricitetslära

  Författare :Johannes Eriksson; Henrik Erlandsson; Jerker Ortman; Viktor Sköldheden; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan pappors och barns fysiska aktivitetsnivå : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Henrik Eriksson; [2018]
  Nyckelord :sport; idrott; träning; fysisk aktivitet; hälsa; pappor;

  Sammanfattning : Trots de fördelar som ses med fysisk aktivitet är det en tredjedel av barnen som inte är tillräckligt fysiskt aktiva för att nå en fullgod hälsa. Många faktorer påverkar barns fysiska aktivitetsnivå och föräldrar har visats vara en av de viktigaste. LÄS MER

 5. 5. Maskininlärning för automatisk matchning av produkter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Henrik Andersson; Robin Andersson; Leif Eriksson; Alfred Hagberg; Jonathan Lundgren; Mustaf Musse; Eric Nylander; [2018]
  Nyckelord :Maskininlärning;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar det kandidatarbete som har utförts av sju studenter från civilin-genjörsprogrammen datateknik och mjukvaruteknik på Tekniska högskolan vid Linköpingsuniversitet. Projektets mål var att ta fram ett system som via maskininlärning automatisktskapade matchningar mellan företagets interna basprodukter och produkter från diverse le-verantörer. LÄS MER