Sökning: "Henrik Ernestrand"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Henrik Ernestrand.

 1. 1. Du sköna fria värld : En analys av globaliseringsdebatten utifrån ett makt- och hegemoniperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Henrik Ernestrand; [2012]
  Nyckelord :Globalization; power; hegemony; ideology; neo-liberalism; marxism; socialism; opponents; pragmatists; skeptics; capitalism; doctrine; free-trade; democracy; interests; markets; nation state; structures; modernism; postmodernism; world system theory;

  Sammanfattning : This essay aims to emphasize and clarify the positions that exist within the current globalization debate. The positions are the neo-liberal, the opponents, the pragmatists and the skeptics. LÄS MER

 2. 2. Vi som inte fruktar döden : skildringen av samurajklassens hederskodex under Meijikejsarens styre i Den siste samurajen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för Lärarutbildning

  Författare :Henrik Ernestrand; [2011]
  Nyckelord :Meiji Restoration; 1868; soldier; Samurai; honor; rebellion; bushidō; seppuku; warrior; modernization; Hollywood;

  Sammanfattning : This essay deals with the political upheavals which occurred in Japan with the Meiji Restoration of 1868 and its impact on the Samurai Class. This transitional period in Japanese history is portrayed in the film The Last Samurai from 2003, and it's the comparison between this Hollywood production and the current research on the subject on which this essay focuses. LÄS MER

 3. 3. Skolans demokratiuppdrag : en analys av de kunskapsmässiga och formella förutsättningarna för demokratiundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Henrik Ernestrand; Hanna Folkesson; [2011]
  Nyckelord :Demokratiuppdraget; demokratisyn; teorier; kursplaner; läromedel; frivilliga skolformer; lärarutbildning; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att urskilja de centrala kunskapsstrukturella och formella förutsättningarna för gymnasielärarens demokratiundervisning, och därigenom problematisera skolans generella demokratiuppdrag. De frågor vi ställer är: Hur beskrivs demokratisynen i styrdokumenten för de frivilliga skolformerna; Hur ser demokratisynen ut i samhällskunskapsämnet på lärarhögskolorna; Hur framställs demokratisynen i läroböckerna för gymnasieskolan i ämnet samhällskunskap? Som teoretisk utgångspunkt för studien används demokratiteorierna republikanism, liberalism och strukturalism. LÄS MER