Sökning: "Henrik Forsberg"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Henrik Forsberg.

 1. 1. Muskelatrofi i samband med immobiliserande kirurgi : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Henrik Bernhardsson; Simon Johansson; [2017]
  Nyckelord :Complications; immobilization; mobilization; muscular atrophy; surgery; Immobilisering; komplikationer; mobilisering; muskelatrofi; operation;

  Sammanfattning : Background: The patient's prerequisites form the basis for the pre-and postoperative care period. One of the aspects that affect health care is the patient's physical activity where immobilizing surgery involves atrophy of muscle mass. LÄS MER

 2. 2. A comparative study of k nearest neighbor computations on GPUs and CPUs

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Tom-Henrik Forsberg; Johan Sundström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The problem of nearest neighbors search arises in many areas of computer science. This search could see a performance boost if implemented on a GPU, utilizing its multithreading capabilities, compared to the sequential execution on a CPU. LÄS MER

 3. 3. The oil price-macroeconomy relationship revisted

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Julius Hellström; Henrik Forsberg; [2016-07-01]
  Nyckelord :oil price shock; Financial stress; Asymmetric oil-macroeconomy relationship; IS LM-framework;

  Sammanfattning : Our study aims to evaluate the Mundell-Fleming model ability to predict the effects from a oil price shock to output and interest rates by analyzing data, from the last thirty years, by using a VAR-model. Our results show an asymmetric effect between oil price and GDP growth while the oil price-interest rate relationship partly holds. LÄS MER

 4. 4. Utformning av ett studentboende sett ur miljö- och tillgänglighetssynpunkt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Henrik Forsberg; Lundberg Mattias; [2015]
  Nyckelord :Arkitektur; Bostadsbrist; Byggnadsutformning; Emission; Gestaltning; Hampa; Invändiga material; Isolering; Koldioxid; Miljö; Miljöpåverkan; Planlösning; Plast; Takbeläggning; Tillgänglighet; Trä; Stommaterial; Studentbostad; Svensk standard; U-värde.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utreder möjligheten av att bygga ett studentboende med fokus på de tillgänglighetskrav som finns enligt Svensk standard samt specifika materials miljöpåverkan. Byggbranschen har en stor negativ påverkan på miljön när det gäller energianvändning. LÄS MER

 5. 5. Implementation av offline-läge i mobila applikationen GreatRate

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Henrik Forsberg; [2014]
  Nyckelord :offline; läge; iOS; applikation; greatrate; order on demand; synkronisering; data; kundundersökning; core data;

  Sammanfattning : Även om de flesta av oss i dagsläget vet att våra mobila enheter kan tappa sina nätverksanslutningar lite då och då har det mer eller mindre blivit en självklarhet att i alla lägen ändå kunna använda våra favoritapplikationer som vanligt. Denna rapport syftade till att hitta en lösning på problemet med nätverksberoende applikationer genom att implementera ett offline-läge som kringgick detta beroende i GreatRate, en iOS-applikation för kundundersökningar i butik. LÄS MER