Sökning: "Henrik Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Henrik Gustafsson.

 1. 1. 23 år av ämnet Idrott och hälsa : En statistisk slutbetygsjämförelse mellan pojkar och flickor från Lpf94 och Lgy11 i ämnet Idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Leo Gustafsson; Jarl Henrik; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställning Det syfte som denna studie har är att ta reda på om den generella uppfattning som finns i samhället att flickor presterar bättre i skolan även gäller i ämnet Idrott och hälsa under läsåren 1996/1997 till 2018/2019 under läroplanerna Lpf94 samt Lgy11. Slutbetygen som kommer granskas i studien är betygen IG och MVG från Lpf94 samt betygen F och A från Lgy11. LÄS MER

 2. 2. Postmenopausal Women with Osteoporosis : The Effect of Physical Exercise on Markers Linked to Quality of Life

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Henrik Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :osteoporosis; quality of life; physical exercise; postmenopausal women; vertebral fractures;

  Sammanfattning : This study has aimed to evaluate how osteoporosis affects the quality of life in postmenopausal women and to assess the influence of physical exercise on markers for quality of life in osteoporosis patients. The EQ-5D questionnaire was applied for evaluation of the markers: Mobility, Self-care, Usual Activities, Pain/Discomfort and Anxiety/Depression. LÄS MER

 3. 3. Konceptframtagning av samordnad varudistribution : En fallstudie för implementering av ett hållbart ”last mile”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Henrik Gustafsson; Malva von Schenck; [2020]
  Nyckelord :Vehicle concepts; sustainability; KPI; cargo bicycle; last mile; productivity; routing concept and volume capacity; Fordonskoncept; hållbarhet; KPI; lastcykel; last mile; produktivitet; ruttplaneringskoncept och volymkapacitet;

  Sammanfattning : The goods distribution companies are today controlled by customer needs and environmental goals. New customer needs that have arisen the past years are that the goods distribution should be ecologically sustainable and leave the lowest possible ecological footprint. LÄS MER

 4. 4. Framtidens Vård i hemmet - En utvärdering av möjliga distributionsnätverk för Region Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Sofia Håkansdotter; Victoria Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Vård i hemmet; Distributionsnätverk; Region Skåne; Trender; Distribution; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Future Home Based Care - An Evaluation of Possible Distribution Networks for Region Skåne Authors: Victoria Gustafsson and Sofia Håkansdotter Supervisor LTH: Andreas Norrman, Professor Engineering Logistics, Faculty of Engineering (LTH) at Lund University Supervisor Region Skåne: Helena Rappe, Production analyst, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne and Henrik Sevandersson, Project leader, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne Background: Sweden is today experiencing significant demographic changes with a population that is quickly growing in numbers and with a growing share of elders. This puts high demands on health care, and home based care has been identified as a solution to decrease the lack of hospital beds. LÄS MER

 5. 5. Sportig flicka eller passiv pojke? : En läromedelsanalys av matematikböcker för årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Henrik Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER