Sökning: "Henrik Gustav Svensson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Henrik Gustav Svensson.

 1. 1. Marknadens långsiktiga reaktion efter aktieåterköp : - Högre avvikelseavkastning för värdeaktier jämfört med tillväxtaktier?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Svensson; Carl-Henrik Dalvik; [2018]
  Nyckelord :värdeaktier; tillväxtaktier; aktieåterköp; avvikelseavkastning; abnormal avkastning; undervärdering; underreaktion;

  Sammanfattning : Tidigare studier på olika marknader observerar positiv avvikelseavkastning på lång sikt efter aktieåterköp, vilket kan förklaras av att återköp generellt drivs av undervärdering samt att marknader underreagerar på information om återköp. När företag delas in i grupper av värde- och tillväxtaktier har en högre positiv avvikelseavkastning observerats för värdeaktier som mer troligt drivs av undervärdering vid återköp. LÄS MER

 2. 2. Att skapa välbefinnande i internationella samarbeten : - En kvalitativ studie baserad på diskurser i Somaliland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Anton Rehnberg Manglaris; Gustav Blom; Henrik Svensson; [2015]
  Nyckelord :Internationella Samarbeten; Välbefinnande; Somaliland; Lärande; Pedagogik; Hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i de diskurser politiskt aktiva personer i Somaliland beskriver studera hur internationella möten påverkar dessa individers välbefinnande utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Baserat på dessa diskurser kan studien bidra till en bredare förståelse kring hur kopplingen mellan pedagogik och välbefinnande i internationella samarbeten ser ut och är därför av värde att studera. LÄS MER