Sökning: "Henrik Haldin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henrik Haldin.

  1. 1. Att lansera en artist : En studie av kommunikationskanalerna i den digitala musikvärlden

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

    Författare :Felix Kalf-Hansen; Henrik Haldin; [2016]
    Nyckelord :Gräsrotsdriven kommunikation; kommunikationskanaler; digitalisering; musikkonsumtion; varumärke;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur kommunikationskanaler används av konsumenter i samband med musik, för att lyssna samt att hitta ny musik och artister. Detta för att i förlängningen kunna utreda och förstå vilka av dessa kommunikationskanaler som passar bäst för att lansera artister och göra deras musik tillgänglig på marknaden. LÄS MER