Sökning: "Henrik Hallgren"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Henrik Hallgren.

 1. 1. Characterization of NeuN expression in the mouse neuronal NSC-34 cell line using RT-qPCR, immunological staining and siRNA-mediated gene suppression

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Henrik Hallgren; [2019]
  Nyckelord :Rbfox-3; Neuronal Nucleus; motor neuron; differentiation; secondary injury;

  Sammanfattning : Background: Acute spinal trauma is followed by a secondary injury that causes additional damage to the tissue. The mouse neuronal hybrid cell line NSC-34 is planned for studies regarding this process, wherefore the cell line needed to be established in the laboratory and a proof-of-concept study needed to be performed. LÄS MER

 2. 2. Characterization of the tg(rgs4:mCherry) zebrafish line

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Henrik Hallgren; [2014]
  Nyckelord :Zebrafish; Danio rerio; characterization; transgenic line; tg rgs4:mCherry ;

  Sammanfattning : Cell-to-cell communication is one of the fundamental requisites of making multicellular organisms. G protein-coupled receptors (GPCRs) are one of the most abundant receptor-types within vertebrates. They canonically mediate their signal via hetrotrimeric G proteins, and G protein signaling is regulated by regulators of G protein-signaling (RGS). LÄS MER

 3. 3. The Purchase Decision Process Revisited: The Role of the Internet on Swedish Consumer Behaviour

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Hallgren; Wilhelm Reuterswärd; [2008]
  Nyckelord :Information search; Internet; consumer behaviour; gender differences; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : The aim of the thesis was to provide further understanding on how Swedish consumers use the Internet as an information source in their purchase decision process. The subject was investigated from different perspectives: gender, product type and information type. The authors used a quantitative approach, and a survey (n=120) was conducted. LÄS MER

 4. 4. Tillämpning av lättrörliga systemutvecklingsmetoder - en studie av systemutvecklingsprocessen i en ad hoc-krati

  D-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Henrik Hallgren; Carl Magnusson; [2007-06-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Due to fast growing and rapid changes in markets today, most of the organizationsthat are trying keep up with these changes have a high demand for software that areof high quality and comes with a low price. To meet these goals software companieshave to implement new methods to develop software that are suited for rapidchanges. LÄS MER

 5. 5. ”Det är ingen konst att göra billiga jeans, det kan alla göra” – en fallstudie av varumärket Cheap Monday

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Hallgren; Wilhelm Reuterswärd; Rasmus Demse; [2007]
  Nyckelord :marknadsföring; märkesidentitet; word-of-mouth; 4 P; kläder; varumärken; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsen söker förståelse för det nystartade svenska jeansmärket Cheap Mondays snabba och stora framgångar med sitt koncept. Kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner på företaget genomfördes. Denna empiri analyserades sedan utifrån modern marknadsföringsteori, till att börja med med hjälp av 4 P-modellen. LÄS MER