Sökning: "Henrik Hansson"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Henrik Hansson.

 1. 1. Elektrifierad flygtrafik mellan Stockholm och Visby : Elflygets potential ur ett teknik- och infrastrukturperspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Henrik Appelblom; Robin Hansson; [2020]
  Nyckelord :All-electric aircraft; Electric flight; Elektrifierad flygtrafik; Elflygplan;

  Sammanfattning : Dagens samhälle har utvecklats till ett stort globalt system där människan fått en signifikant påverkan på klimatet och miljön. För att nå målet i Parisavtalet är det många sektorer som behöver ställa om sina verksamheter till att bli hållbara. LÄS MER

 2. 2. The Implications of Increased Passive Investment: A Theoretical Approach

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Henrik Taro Hansson; Lisa-Maria Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Passive Investment; Capital Markets; Market Efficiency; Asset Market Simulation;

  Sammanfattning : In this thesis, a theoretical model is constructed to assess potential implications of increased passive investment on capital market efficiency and stability. A population of active and passive investors is simulated in an artificial asset market to examine how the share of passive investment affects pricing efficiency, volatility, and comovement between assets. LÄS MER

 3. 3. Understanding interfaces in thin-film solar cells using photo electron spectroscopy. : Effect of post-deposition treatment on composition of the solar cell absorber.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Henrik Hansson; [2019]
  Nyckelord :solar cell; P-N junction; CIGS; PES; cross section;

  Sammanfattning : The increasing demand of renewable energy is the big driving force for the research and development of more efficient solar energy conversion solutions. Solar cells, which use the photovoltaic effect to convert the photon energy to electrical current, are an important solar energy conversion technique. LÄS MER

 4. 4. The safety manager as a boundary spanner between communities of practice : The employment of a safety manager in a Swedish construction company

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Martin Desmond; Henrik Hansson; [2017]
  Nyckelord :Safety management; safety manager; boundary spanning; communities of practice; human resource management;

  Sammanfattning : Safety is an important concern within the construction industry.  Many different management strategies exist in the literature, but despite ambitious efforts to improve the safety and prevent accidents, the accident incidence is still unacceptably high. LÄS MER

 5. 5. Applied asset prices and currency strength in backward- and forward-looking Taylor models

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Larsson Brehmer; Filip Vavika Hansson; [2016]
  Nyckelord :Taylor rule; Monetary policy; Asset prices; TCW-Index; Inflation; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to examine if the Swedish Central Bank, the Riksbank, reacts to changes in asset prices and the strength of the currency when regulating the short term interest rate. The application of backward- and forward-looking Taylor rules will help us evaluate the outcome of the Riksbank’s inflation forecast. LÄS MER