Sökning: "Henrik Hansson"

Visar resultat 6 - 10 av 26 uppsatser innehållade orden Henrik Hansson.

 1. 6. Reaping the Size and Value Effects: Controlling for Pure Quality

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :August Hansson; Carl-Henrik Källroos; [2015]
  Nyckelord :Quality; Size effect; Value effect; Trading strategy; Asset pricing;

  Sammanfattning : We investigate if small and low Market-to-Book firms have higher risk-adjusted returns when controlling for quality. We define quality characteristics as something investors should be willing to pay a higher price for, all else equal. The analysis is based on all common stocks in the Swedish stock market for year 1996- 2014. LÄS MER

 2. 7. Praktisk Lastnedräkning och Stomstabilitet enligt Eurokoder

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Henrik Hansson; Martin Ludvigsson; [2015]
  Nyckelord :Eurocodes; Load distribution; Structure stability; Hand calculation; Eurokod; Lastnedräkning; Stomstabilitet; Handberäkning;

  Sammanfattning : Eurokoderna som utgör svenska normer för verifiering av bärförmåga, stadga och beständighet är i en fortgående utvecklingsfas och är ibland svåra och tidsödande att tillämpa i konstruktionsarbetet. Normerna anpassas kontinuerligt efter att frågor debatteras i branschen och det är viktigt att användarna av Eurokoderna håller sig uppdaterade. LÄS MER

 3. 8. Lärares exempel i matematik En studie om lärares användning av exempel före och efter deltagande i Learning study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Henrik Hansson; [2014-12-11]
  Nyckelord :Variationsteori; Learning study; Exempel; Matematik; Undervisning; Lärande;

  Sammanfattning : Studien undersöker om och i så fall hur lärare i matematik ändrar sin undervisning efter att de deltagit i en kompetensutveckling i form av tre Learning studies. Lärares användning av exempel i undervisning samt skillnader i vad som görs möjligt att lära studeras. LÄS MER

 4. 9. Stensträngläggning i stärkelsepotatis : ekonomisk kalkylering

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Albin Johansson; Henrik Hansson; [2014]
  Nyckelord :stärkelsepotatis; stensträngläggning; etableringsmetoder; potatis; ekonomi; maskinkostnader; mekaniska skador; stärkelsehalt;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är uppbyggt på ett försök som är gjort på Gretelund och går ut på att se om man kan tjäna pengar på att inte stenstränglägga till stärkelsepotatis. I försöket jämfördes två olika etableringsmetoder för potatis, vilka var stensträngläggning och kultivering innan sättning. LÄS MER

 5. 10. Nya tillämpningar för utandningstest kopplade till Kibions diagnostikinstrument IRIS®

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Malin Hansson; Elisabeth Huss; Annelie Johansson; Rikard Petersson; Henrik Sundqvist; Lars Widell; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER