Sökning: "Henrik Harplinger and Stefan Schnitzler"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henrik Harplinger and Stefan Schnitzler.

  1. 1. Human Created Spokespersons and Negative Publicity- A Theoretical Exploration

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

    Författare :Henrik Harplinger; Stefan Schnitzler; [2011-07-06]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER