Sökning: "Henrik Hirseland"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henrik Hirseland.

  1. 1. Den lämpligaste könstillhörigheten

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för genusstudier

    Författare :Henrik Hirseland; [2003]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : En analys av den svenska medicinska diskursen om barn med atypiska kön, med särskild fokus på diskursens begripliggörande av kroppar som inte passar in i en heterosexuell matris.... LÄS MER