Sökning: "Henrik Hultenius"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Henrik Hultenius.

 1. 1. Does Insider Trading Generate Abnormal Earnings?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Lindros; Henrik Hultenius; Michael Sönnerborg; [2008]
  Nyckelord :Insider Trading; Event Study; Abnormal Returns; Swedish Stock Market; Efficient Markets; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of our study is to find out if insiders in Sweden generate abnormal earnings through insider trades. We want to pinpoint the cause for abnormal earnings by dividing transactions after company market value, size of the trade and type of insider. A quantitative approach using the market model have been used. LÄS MER

 2. 2. Basel 2 - En studie om regelverkets tillförlitlighet hos det svenska bankväsendet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Lindros; Christian Erixon; Jim Forsberg; Henrik Hultenius; [2007]
  Nyckelord :Basel 2; Kapitaltäckning; Operativ risk; Historisk data; Finansiell stabilitet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vårt syfte med uppsatsen är att analysera de nya kapitaltäckningsreglerna i Basel II och hur de kommer att fungera för det svenska bankväsendet. Vår fokus kommer att ligga på den högre riskkänslighet som införs och om reglerna minskar risken för framtida finansiella kriser i Sverige. LÄS MER