Sökning: "Henrik Jakobsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Henrik Jakobsson.

 1. 1. Dynamisk skjuvreometer och kompletterande metoder för bitumenundersökningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Khalid Kamil; Henrik Jakobsson; [2014]
  Nyckelord :dsr; dynamisk skjuvreometer; bitumen; sasobit; polymermodifierat; mscr; kryptest; reologi; superpave; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Increasing heavy traffic on the roads raises demands on pavements and especially the binder of the pavements. The rutting and other deformations resistances are constantly improved. As a part of the development wax mixes and polymer modified variants are produced. LÄS MER

 2. 2. Projektering av radiatorsystem och fjärrvärme sekundärsystem : Projektering av radiatorsystem och fjärrvärme sekundärsystem för bostadsrättsföreningen Stålet, Luleå.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Henrik Jakobsson; [2013]
  Nyckelord :projektering; radiatorsystem; fjärrvärmesystem;

  Sammanfattning : Bostadsområdet Stålet i Luleå ägs av en bostadsrättsförening som omfattar 30 stycken lägenhetshus. Riksbyggen är fastighetsförvaltare för denna förening och sköter bl.a. den tekniska förvaltningen. LÄS MER

 3. 3. Konkurrensstrategier under hård konkurrens. Fallstudie på den svenska hemelektronikmarknaden.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Connie Jakobsson; Henrik Björkqvist; [2012]
  Nyckelord :Branschdynamik; hemelektronikmarknad; konkurrenssituation; konkurrensstrategi; kundlojalitet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens titel: Konkurrensstrategier under hård konkurrens. Fallstudie på den svenska hemelektronikmarknaden. LÄS MER

 4. 4. The Ability of Insider Managers to Detect and Exploit Market Mispricing - An Empirical Study of the Swedish Stock Market 2000-2010

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Francesco Di Folco; Henrik Jakobsson; [2011]
  Nyckelord :share repurchases; abnormal return; signaling;

  Sammanfattning : This study examines the ability of insider managers to detect and exploit market mispricing of their firm's shares by investigating the share price performance around and following actual share repurchases using data from the Swedish stock market. The research is based on daily repurchase data from the Swedish stock exchange, NASDAQ OMX during 2000-2010. LÄS MER

 5. 5. A study of code-switching in four Swedish EFL-classrooms

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Christoffer Jakobsson; Henrik Rydén; [2010]
  Nyckelord :Code-switching; English as a Foreign Language EFL ; target language; attitudes;

  Sammanfattning : This dissertation aims to investigate when and why code-switching occurs and the attitudes towards code-switching among teachers and students in four EFL classrooms in two mediumsized secondary schools. To be able to reach the goals set forth for this study we used classroom observations, student questionnaires and teacher interviews. LÄS MER