Sökning: "Henrik Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden Henrik Karlsson.

 1. 1. Hur information och bemötande upplevs av föräldrar inom barncancervården - en beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Emilia Karlsson; Henrik Christensen; [2019]
  Nyckelord :Barn med cancer; Bemötande; Föräldrar; Information; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barncancer är starkt förknippat med sorg och lidande. Föräldrar till barn med cancer drabbas ofta av psykologisk stress i samband med barnets cancerdiagnos. LÄS MER

 2. 2. Den frivilliga revisionens påverkan på den långsiktiga överlevnaden i småföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Karlsson; Adam Maschel; [2018-03-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Revisionsplikten avskaffades 2010 för små företag i Sverige.Regeringen prognosticerade att cirka 50 procent av företagen med mellan 3-10 miljonerkronor i omsättning, och 75-80 procent av företagen med högre omsättning än så skullefortsätta anlita revisor. LÄS MER

 3. 3. Den svenska oenigheten - En kvalitativ textanalys om konkurrerande ramverk i förhållande till arbetsmarknadsintegrationen av invandrare i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl-Henrik Karlsson; [2018-02-06]
  Nyckelord :Framework; framework theory; diagnostic-framing; prognostic-framing; counter-framing; labour market integration; immigration; refugee immigration; family reunion; ramverk; ramverksteori; arbetsmarknadsintegration; integration; invandring; flyktinginvandring; anhöriginvandring;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the premises for the debate regarding the integration of immigrants on the Swedish labour market, and how these premises structures the debate. The results from the study using a qualitative text analysis as method and a framework theory indicates that the variation of results is possible because the frameworks used in the debate is constituted of three parts, where differences is possible within all three parts based on the actors’ ideas and interests. LÄS MER

 4. 4. Konsumtionsstammar - från teori till praktik : En kvalitativ studie om företags segmenteringsstrategier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Nadja Afif; Henrik Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Postmodernism; segmentering; konsumtionsstammar; opinionsbildare;

  Sammanfattning : Segmentation has long been used by companies as the main strategy to succeed in the marketplace. This method is mainly about dividing the marketplace into smaller segments, where individuals are divided according to predefined variables. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning som ett lagkrav : En kvalitativ studie av fyra Large-Cap bolag

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Henrik Karlsson; August Låsgårdh; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER