Sökning: "Henrik Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade orden Henrik Karlsson.

 1. 1. Limiting Transitive Closure for Static Regression Test Selection approaches

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Henrik Karlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In computer science and software development it is important to test software in order to ensure reliability. Regression testing in order to find potential faults introduced by software changes is key to assuring that the software is stable. LÄS MER

 2. 2. Personlighet och dess samband med studenters upplevelse av organisatorisk rättvisa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Karlsson; Andreas Vahlgren; [2019]
  Nyckelord :organisatorisk rättvisa; personlighet; studenter; femfaktorteorin; universitet;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker sambandet mellan studenters personlighet och deras upplevelse av organisatorisk rättvisa. För att göra detta används femfaktorteorin för att mäta de olika personlighetsdragen. Analysens dataunderlag består av totalt 255 respondenter från tre olika vetenskapsområden vid Uppsala universitet. LÄS MER

 3. 3. Monitoring Vehicle Suspension Elements Using Machine Learning Techniques

  Master-uppsats, KTH/Spårfordon

  Författare :Henrik Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Condition monitoring; condition based maintenance; FDI; diagnostics; machine learning; classification algorithms; dimensionality reduction; feature selection; feature transformation; frequency response functions.; Tillståndsövervakning; tillståndsbaserat underhåll; FDI; diagnostik; maskininlärning; klassificeringsalgoritmer; dimensionalitetsreducering; särdragsextrahering; särdragstransformering; frekvenssvarsfunktioner.;

  Sammanfattning : Condition monitoring (CM) is widely used in industry, and there is a growing interest in applying CM on rail vehicle systems. Condition based maintenance has the possibility to increase system safety and availability while at the sametime reduce the total maintenance costs. LÄS MER

 4. 4. Uplift Modeling : Identifying Optimal Treatment Group Allocation and Whom to Contact to Maximize Return on Investment

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Författare :Henrik Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Causal Effect; Uplift Modeling; Class Transformation Method; Model Uplift Directly; Random Forest; XGBoost; Qini Curve; Qini Coefficient; Optimal Control Group Allocation;

  Sammanfattning : This report investigates the possibilities to model the causal effect of treatment within the insurance domain to increase return on investment of sales through telemarketing. In order to capture the causal effect, two or more subgroups are required where one group receives control treatment. LÄS MER

 5. 5. Kvalitetsbrister och lönsamhet vid styckegodstransporter : En fallstudie på Transportbolag X

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :William Smygegård; Henrik Karlsson; Fredrik Hall; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Kvalitetsbrister och lönsamhet vid styckegodstransporter - En fallstudie på Transportbolag X. Bakgrund: Transportbolag X upplever idag kvalitetsbrister i transport av styckegods. I dagsläget transporteras styckegods i kretstrafiken vilket ofta resulterar i försenade samt uteblivna leveranser. LÄS MER