Sökning: "Henrik Kim"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Henrik Kim.

 1. 1. Trygghet och samverkan i en av Sveriges mest trygga städer : En kvalitativ fallstudie om staden där nästan alla känner sig trygga.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Karl-Henrik Bulandr; Kim Ludvigsson; [2014]
  Nyckelord :Samverkan; samarbete; trygghet; multiprofessionalism; lokalsamhälle.;

  Sammanfattning : We have in this field study been researching how social comfort is affected by the work of social services and their collaboration with police, schools and health care within a small village located countryside in the northern part of Sweden. The attribute which sets this village a part from most other small countryside villages is the fact that the crime rate is amongst the lowest in Sweden as well as the social security feeling within the inhabitants are amongst the highest. LÄS MER

 2. 2. När gör hjälpinformation mest nytta-vid urval eller estimering?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statistiska institutionen; Umeå universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Henrik Brunström; Kim Eriksson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Hur fungerar kunskapshantering och innovation inom kvantgruppen hos Länsförsäkringar?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Kim Chatall; Henrik Wikerman; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : 1952 publicerade Harry Markowitz sin doktorsavhandling vilken var den första avhandlingen som tillämpade avancerade matematiska metoder inom bank- och finanssektorn. Detta var startskottet för en ny epok där personer med matematisk bakgrund började ersätta ekonomer i finansbranschen främst tack vare deras modeller som kunde beskriva ”framtiden”. LÄS MER

 4. 4. Evenemangsturism : - En studie om besökarupplevelser

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Kim Ulstrup; Henrik Utter; Martin Waldubo; [2008]
  Nyckelord :Alpina VM; besökarbehov; evenemang; evenemangsturism; Skidskytte-VM; upplevelsefaktorer;

  Sammanfattning : Ett evenemang är en isolerad händelse i tid och rum där en eller flera speciella aktiviteter äger rum. Besökarna på ett evenemang blir utsatta för en mängd olika upplevelser, både positiva och negativa. LÄS MER

 5. 5. Brandsäkerhet i gårdshus : konceptframtagning av en förbättrad stege

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Henrik Carlsson; Kim Jaktlund; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrunden till projektet är att trånga gränder och bakgårdar under lång tid har varit, och fortfarande är ett problem för brandförsvaret. Deras normala maskinstegar är anpassade för gator och räddningsvägar med en bredd på minst 3 meter. LÄS MER