Sökning: "Henrik King"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Henrik King.

 1. 1. Davids Moabitiska Arv : Avsaknaden av ett släktskap mellan Rut och David i Samuelsböckerna och dess relation till frågan om dateringen av Ruts Bok

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Henrik Sandhall; [2016]
  Nyckelord :Ruth; David; Moab; Ruth 4:18-22; Sam 22:3-4; dating.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The goal of this thesis is to investigate if the absence of an idea of a family relation between Ruth the Moabitess and King David in the Books of Samuel can be used as circumstantial evidence that could help substantiate an argument for giving the Book of Ruth a late date, a late date meaning that the Book of Ruth would have been produced later than the Books of Samuel. This will be accomplished with a historical critical approach and the use of methods closely related to tradition criticism. LÄS MER

 2. 2. Investeringsbedömningsprocessen för strategiska investeringar - en fallstudie av NordiCorp

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Sebastian Brinkenfeldt; Henrik Svedestig; [2014]
  Nyckelord :Investment decision; Investment decision process; strategic investment; IT Investment; investment appraisal;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the investment decision process for investments that arise due to strategic changes and are of strategic importance to the company. At the foundation of this study is the previous research in this area, done by King (1975) and Bower (1970), which examines the investment process on a more generic level. LÄS MER

 3. 3. Ola Rapace verkar ju lycklig, men hur gör då jag för att också bli det?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Alexander Åström; Henrik Hallberg; [2013]
  Nyckelord :livsstilsmagasin; lycka; kändisar;

  Sammanfattning : This paper examines which media messages related to happiness that can be found in interviews with famous people in the four largest lifestyle magazines in Sweden for the age group 16-34. The magazines are Cosmopolitan, Elle, Café and King. LÄS MER

 4. 4. Branding through mobile applications : - A case study of Swedish campaign applications

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Henrik Vikström; Caroline Zheng; [2013]
  Nyckelord :Mobile applications; Innovative marketing and branding; Brand awareness; Brand identity; Brand relationship; Mobile strategy;

  Sammanfattning : We are a few years into a paradigm shift where mobile Internet usage around the world is increasing fast. Smartphones have in Sweden become the device a substantial proportion of the population have, and companies have seen them as a new way to communicate with consumers. LÄS MER

 5. 5. Den demokratiska kungen? En analys av Bhutans f.d. kung Jigme Singye Wangchucks motiv bakom demokratiseringen av Bhutan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henrik Jeppsson; [2010]
  Nyckelord :rationalistiskt beslutsfattande; motivanalys; Bhutan; Jigme Singye Wangchuck; Axel Hadenius; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this thesis I try to find out the motives behind the former king of Bhutan, Jigme Singye Wangchuck decision to democratize Bhutan. I do also try to find out and which motive that has actually been the crucial one behind the democratization. LÄS MER