Sökning: "Henrik Land"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Henrik Land.

 1. 1. Riskerna med smarta mobiltelefoner i svenska markförband

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Henrik Hilbertsson; [2018]
  Nyckelord :Smartphones; Electronic Warfare threat; interception; location; geotagging; Smarta mobiltelefoner; telekrighot; avlyssning; lägesbestämning; geotaggning;

  Sammanfattning : I arbetet undersöks, utifrån ett telekrigperspektiv med inriktning från ett signalspaningshot, riskerna med nyttjandet av smarta mobiltelefoner i svenska markförband. Undersökningen baseras på ett fiktivt scenario i en nationell kontext och utgår ifrån två aktörer där ena aktören nyttjar smarta mobiltelefoner och andra aktören nyttjar högteknologiska telekrigsystem för att exploatera dess risker. LÄS MER

 2. 2. Kristet bistånd från ett sekulärt land : En kvalitativ studie av hur kristna samfund och organisationer upplever att bedriva bistånd i Sverige och hur det påverkar deras verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Henrik Norlin; David Ruther; [2018]
  Nyckelord :Bistånd; kristendom; kristna rörelser; mission; Sverige; sekularism; trosbaserade organisationer; utvecklingssamarbete;

  Sammanfattning : Sverige är rankat som ett av världens mest sekulariserade länder och frågan om religionens plats i det svenska samhället är ofta aktuell i samhällsdebatten. Samtidigt är flera av Sveriges mest etablerade biståndsorganisationer och Sidas ramorganisationer verksamheter med kristen bakgrund. LÄS MER

 3. 3. Mediebilden av Sverige i USA : En kritisk diskursanalys av den förmedlade bilden avSverige i New York Times och Washington Post

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Mathias Ekström; Hamid Akhundov; [2017]
  Nyckelord :image; tourism; media; discourse; Sweden; USA; image; turism; media; diskurs; Sverige; USA;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes den internationella image av Sverige som förmedlats i tryckta medier i USA. Syftet med arbetet var att undersöka hur imagen av Sverige förmedlas i amerikanska medier samt hur den uppfattas av medborgare från USA i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse mellan älgens och visentens betespåverkan

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Johannes Ackemo; Henrik Johansen; [2016]
  Nyckelord :Bison bonasus; ekvivalent; älgekvivalent; födointag; betesöverlapp; återintroduktion;

  Sammanfattning : Visent (Europeisk bison) är ett djur som idag är aktuellt för återetablering av vilda populationer och det diskuteras om Sverige ska ta steget att återinföra denna art. Visenten är Europas största landlevande djur som kan väga upp till ca 900 kg. LÄS MER

 5. 5. Öppna data : En teknisk undersökning av Sveriges offentliga sektor

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Henrik Larsson; [2016]
  Nyckelord :Reuse of information; PSI; API; Vidareutnyttjande; PSI; API;

  Sammanfattning : Today's information society is facing constant new challenges, one of which is how the public sector gives out information to their citizens. Sweden has long been a pioneer when it comes to openness and transparency. LÄS MER