Sökning: "Henrik Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden Henrik Larsson.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKANS OMVÅRDNADSÅTGÄRDER UNDER OCH EFTER ETT HJÄRTSTOPP INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Daniel Bloom; Henrik Larsson; [2024-01-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ett hjärtstopp innebär att en persons hjärta av någon anledning har upphört att slå. Det krävs omedelbara insatser för att den drabbade ska ha så bra chans att överleva som möjligt, men trots detta är överlevnadschansen låg. LÄS MER

 2. 2. Lärares uppfattningar om digitala verktyg i matematik, grundskolan 7-9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Henrik Larsson; [2024]
  Nyckelord :digitala verktyg; digitalisering; matematik; programmering; TPACK;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen har implementerats i stora delar av samhället de senaste decennierna, skolan inräknad. Med en ny kursplan i grundskolan som lägger en större tyngdpunkt på digitalisering och programmering i matematiken så är det av intresse att studera hur de nya arbetssätten uppfattas av lärarna. LÄS MER

 3. 3. Impact of Product Customization Interface Design on Customer Satisfaction : A user experience study in e-commerce websites

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Henrik Björkander; Emily Fong; Oscar Hoffmann; Emma Larsson; Joel Melkersson Dalén; Fredrik Ramberg; Julia Stenvall; Elin Wallin; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Impact of ESG performance and carbon emissions on cost of debt : A study of the Nordic markets

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Larsson; Henrik Larsson; [2023]
  Nyckelord :ESG performance; carbon intensity; cost of debt; spreads; Refinitiv; ESG scores; CSR; sustainability; Nordics;

  Sammanfattning : The study examines the link between the Environmental, Social and Governance (ESG) performance of a company and its cost of debt, measured as credit spreads between corresponding corporate and risk-free government bonds, in Nordic countries between 2020 and 2022. No previous studies look at ESG effects on bond spreads in the Nordic markets, although their stakeholder-oriented nature could make them attentive to ESG issues. LÄS MER

 5. 5. Aerodynamikens inverkan på en optimerad vikbarkonstruktion för vindkraftverk

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Henrik Larsson; Hugo Noher; [2022]
  Nyckelord :Wind energy; Energy extraction; Optimization; Foldable Wind Turbine; BEM; Vindkraft; Energiutvinning; Optimering; Hopfällbar konstruktion; BEM;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har miljöfrågan blivit ett ständigt växande problem. Fristående organisationer som IPCC, som är FN:s friståendeorgan för att sammanfatta och bedöma vetenskapen relaterad till den globala uppvärmningen, bedömer att den globala uppvärmningen till följd av mänsklig inverkan kommer att överstiga 1,5 grader år 2100 och att våra ekosystem kommer att påverkas negativt till icke återhämtningsbara nivåer. LÄS MER