Sökning: "Henrik Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden Henrik Larsson.

 1. 1. Vad lär vi oss av teamet? : En studie av teamarbete och att behålla kunskap i organisationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Larsson; [2021]
  Nyckelord :Institutional Memory; Organizational Memory; Knowledge Transfer; Teams; Teamwork;

  Sammanfattning : Alla typer av organisationer är beroende av den kunskap dess medlemmar besitter, samtidigt som kunskap för företag har kommit att bli allt mer av ett konkurrensmedel. För att en organisation ska kunna behålla kunskap krävs att det finns såväl en metod för att förmedla kunskap mellan medlemmar som för att behålla kunskap när medlemmar lämnar organisationen. LÄS MER

 2. 2. Vad gör bankerna på Instagram? En kvalitativ studie om Nordnet och Avanzas innehåll på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julius Dybler; Henrik Larsson; Hilmi Sediri; [2020-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Does Enhanced Usability Increase Trust? : A case study on a Swedish snus e-commerce application

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Filip Brunander; Albin Folkesson; Henrik Hörnlund; Simon Larsson; Johan Mäkikaltio; Matthew Soulaka; Amanda Teir; Carl Ågren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the importance of usability to enhance perceived consumer trust in a web application selling snus. This was done by answering the research question “Does usability affect Swedish snus consumers trust in snus e-commerce applications?”. LÄS MER

 4. 4. Ekonomiska förutsättningar för vätgasproduktion som stöd till vindkraft

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Henrik Nilsson; Christoffer Larsson; [2020]
  Nyckelord :hydrogen; hydrogen storage; energy storage; electrolysis; fuel cell; wind power; vätgas; vätgaslagring; energilager; elektrolys; bränslecell; vindkraft;

  Sammanfattning : Världen står inför utmaningen att minska sin klimatpåverkan som till en del beror på utsläpp av växthusgaser såsom koldioxid. Detta samtidigt som behovet av energi spås öka markant. Förnybara källor, företrädesvis vind- och solkraft, spås öka sin andel av den globala energiförsörjningen. LÄS MER

 5. 5. Prokrastinering hos studenter : - I vilken utsträckning kan upplevd stress och personlighetsdragen i femfaktormodellen predicera prokrastinering hos studenter som läser gymnasiekurser.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Henrik Brehmer; Jasmine Larsson; [2020]
  Nyckelord :Procrastination; Perceived stress; Big Five; Students; Prokrastinering; Upplevd stress; Femfaktormodellen; Studenter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka i vilken utsträckning prokrastinering prediceras av upplevd stressnivå och personlighetsdragen i femfaktormodellen hos studenter som läser gymnasiekurser på distans. Studien genomfördes med hjälp av en enkät som baserade sig på mätverktygen Pure Procrastination Scale (PPS), Perceived Stress Scale (PSS-14) och Ten Item Personality Measure (TIPI). LÄS MER