Sökning: "Henrik Lindén"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Henrik Lindén.

 1. 1. Motivation till ett hälsosamt liv som svensk sjöman

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Henrik Lindén; Oskar Lindman; [2022]
  Nyckelord :Sjömän; motivation; fysisk aktivitet; kost; hälsa; rutin; sömn; övervikt;

  Sammanfattning : Hur håller sjömän motivationen uppe att leva ett hälsosamt liv och ta hand om sig själv och sin kropp, när förutsättningarna och omgivningen är ständigt skiftande? Detta är en problemställning många ombordanställda står framför under sina perioder ute till havs med stormar, oregelbundna arbetstider, varierande kost, begränsade träningsmöjligheter och sömnbrist. Det finns säkert flera faktorer, och det de alla har gemensamt är att de kan ha en påverkan på motivationen och energinivån hos den utsatte. LÄS MER

 2. 2. Kan vem som helst bli en bra behandlare? : En kvalitativ intervjustudie om hur behandlingspersonalen vid Statens institutionsstyrelse beskriver behandlingen.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Henrik Linden; Daniel Holm; [2021]
  Nyckelord :Behandling; Statens institutionsstyrelse;

  Sammanfattning : Ungdomar som är placerade på Statens Institutionsstyrelse tillhör en av de mest utsatta grupperna i samhället. Det är därför av yttersta vikt att behandlingsarbetet på myndigheten präglas av professionalism och krav på god evidens gällande behandlingsmetoder. LÄS MER

 3. 3. Thermal analysis and design improvement of light module fixture

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Ronja Lindén; Henrik Samuelsson; [2016]
  Nyckelord :Projector; Heat dissipation; Steady State; FEM; concept generating; interfaces;

  Sammanfattning : IntroductionOne of the products made by SAAB Avionics Systems in Jönköping was in need of a better cooling solution. The product, a Head-Up Display, holds a LED that was overheating when run at desired input power. LÄS MER

 4. 4. Ångström Small Radio Telescope

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Henrik Lindén; [2011]
  Nyckelord :radio telescope; radio astronomy; hydrogen line; radioteleskop; vätelinjen; radioastronomi; parabol;

  Sammanfattning : For the Swedish Institute of Space Physics and Uppsala University, we have developed a working radio astronomy telescope capable of receiving the 21cm hydrogen line; the Ångström Small Radio Telescope. The work have resulted in a functional system for positioning the dish, with built in tracking of deep space objects and scanning functions, and signal reception with filtering, mixing and digital sampling. LÄS MER

 5. 5. Psykologisk Behandling Ett Alternativ Till Fibromyalgi

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Henrik Åkerblom; Sebastian Lindén; [2010]
  Nyckelord :fibromyalgi; kognitiv beteendeterapi; mindfulness; smärta; trötthet; sömnstörningar; depression; ångest; specifikomvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : En deskriptiv litteraturstudie genomfördes för att undersöka vilka symtom vidsjukdomen fibromyalgi som lindrades av kognitiv beteendeterapi ochmindfulness. Resultatet visade att kognitiv beteendeterapi minskade symtomensmärta, trötthet, ångest, depression, stelhet samt ger en förbättrad sömn. LÄS MER