Sökning: "Henrik Lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Henrik Lindström.

 1. 1. Hantering av komponenter till hydraulsystem

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Maskinteknik; Högskolan i Gävle/Maskinteknik

  Författare :Joakim Lindström; Henrik Sundkvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Hudiksvall ligger ett företag som tillverkar och utvecklar hydrauliska gripare för hantering av virke, skrot och byggmateriel. Företagets egentillverkade hydraulcylin-der hade analyserats av Institutet för tillämpad hydraulik i Örnsköldsvik (ITH). Analysen visade att hydraulsystemet innehöll en stor mängd föroreningar. LÄS MER

 2. 2. Fuel cell layout for a heavy duty vehicle

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Henrik Nguyen; Sophie Lindström; [2018]
  Nyckelord :Fuel cell; Heavy duty vehicle; Hydrogen; Environment; FCHEV;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Schemaläggningsstöd för kirurgi

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Andersson; Niclas Byrsten; Björn Hvass; Henrik Lindström; Martin Persson; Christoffer Sjöbergsson; Tor Utterborn; [2018]
  Nyckelord :schemaläggning; kirurgi; angular; webb-app;

  Sammanfattning : Denna rapport är resultatet av kandidatprojektkursen TDDD96 som ges vid Linköpings Universitet. Rapporten omfattas av sju studenter som har utvecklat ett schemaläggnings-stöd för kirurgin till Region Östergötland. I rapporten behandlas de tekniska val som har gjorts, hur utvecklingsarbetet har fortgått och hur resultat blev. LÄS MER

 4. 4. Konstruktion av lastcykel: Fokus på komponentplacering av ett bränslecellsystem

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sophie Lindström; Henrik Nguyen; [2017]
  Nyckelord :bränslecellsystem; Lindström; Nguyen; lastcykel; vätgas; inkapsling; FEM;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Implementing a streaming application on a processor array

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jerry Lindström; Stefan Ernst Henrik Nannesson; [2015]
  Nyckelord :Stream processing; Parallel computing; Adapteva; Parallella; Epiphany; Moving Picture Experts Group MPEG ; First In First Out FIFO ; Embedded System Design ESD ; ARM; Multi-core; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A modern way of processing information is to do it in parallel. This Master Thesis conducts a case study of how to parallelize a streaming application on a highly parallel platform. LÄS MER