Sökning: "Henrik Lundgren"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Henrik Lundgren.

 1. 1. Nyckeln till en framgångsrik anställd: lojalitet och motivation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fanny Nabseth; Rebecca Grahn; Victoria Lundgren; [2021]
  Nyckelord :Korttidspermittering; covid-19 pandemin; lojalitet; motivation; principal- agentteorin; Herzbergs tvåfaktorsteori; nöjesbranschen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Key to a Successful Employee: Loyalty and Motivation Seminar date: 2021-01-14 Course: FEKH19, Business Administration: Bachelor’s degree Project in Strategic Management,Undergraduate level, 15 credits Authors: Rebecca Grahn, Victoria Lundgren, Fanny Nabseth Advisor: Devrim Göktepe-Hultén Keywords: Short-time work allowances, covid-19 pandemic, loyalty, motivation, Principal- agent Theory, Herzberg’s Two Factor Theory, entertainment industry Purpose: The purpose of this thesis is to investigate how the loyalty and motivation of employees can be maintained during short-time work allowances caused by the covid-19 pandemic. Theoretical perspectives: The theoretical framework consists of the Principal- agent Theory,Herzberg’s Two Factor Theory, X- and Y-theory and the theory about constructive relations supported by complementary theories and articles. LÄS MER

 2. 2. Hur den kreativa inlärningsprocessen kan tillämpas i undervisningen, examineringen och bedömningen av elever i Företagsekonomi 2 på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Henrik Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Constructive alignment; Creative learning process; Divergent thinking; Formative assessement; Teaching; Upper secondary school.;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine how individual teachers in the upper secondary school manage to comply with the requirements from three different agents within the schoolsystem; the requirements of the The national agency for education in Sweden regarding formative assessment and standardisation of grading, the requirement of the students regarding ”backward-pedagogy”, and requirement of the society regarding developing the student’s independence and creative ability. Semi-structured interviews with three teachers teaching Business Administration at one upper secondary school in Malmo was conducted. LÄS MER

 3. 3. Maskininlärning för automatisk matchning av produkter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Henrik Andersson; Robin Andersson; Leif Eriksson; Alfred Hagberg; Jonathan Lundgren; Mustaf Musse; Eric Nylander; [2018]
  Nyckelord :Maskininlärning;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar det kandidatarbete som har utförts av sju studenter från civilin-genjörsprogrammen datateknik och mjukvaruteknik på Tekniska högskolan vid Linköpingsuniversitet. Projektets mål var att ta fram ett system som via maskininlärning automatisktskapade matchningar mellan företagets interna basprodukter och produkter från diverse le-verantörer. LÄS MER

 4. 4. Analysera stora mängder video och bildmaterial

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Fredrik Iselius; Patrik Lundgren; Kristian Nilsson; Henrik Persson; Daniel Persson Proos; Pär Sörliden; George Yildiz; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Som ett kandidatarbete vid Linköpings universitet har ett program för att automatisera videoanalyser tagits fram, med Nationellt forensiskt centrum som kund. Kunden har tidigare använt sig av manuellt arbete för att analysera videoklipp vilket har krävt mycket resurser. LÄS MER

 5. 5. Retoriskt självförsvar : valduell 2002 mellan Göran Persson och Bo Lundgren

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Henrik Järvborn; [2016]
  Nyckelord :Retorik; retorisk situation; statusläran; framing; valdebatt; Göran Persson; Bo Lundgren; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Socialdemokraternas partiledare och statsminister Göran Persson och Moderaternas partiledare Bo Lundgren hanterar en debatt inför det stundande riksdagsvalet. För att uppfylla syftet analyseras valduellen ur ett retoriskt perspektiv med tre teorier. LÄS MER