Sökning: "Henrik Lundvall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henrik Lundvall.

  1. 1. En Modell av SOA för Agila Organisationer

    D-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

    Författare :Henrik Lundvall; Oskar Wallenthin; Zaher Ashiq; [2008-06-27]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : In a dynamic and unpredictable reality, either rigid structures or silo architectures areappropriate ways to organize an agile organization. This thesis enlightens these relationsbetween Service Oriented Architecture (SOA) and an organization who acts in a varied andconstantly changing business environment. LÄS MER