Sökning: "Henrik Maninnerby"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henrik Maninnerby.

  1. 1. Simulering av ett elnät med hänsyn till förnybar energi : En studie av möjliga lösningar på problemet med fler elbilar i elnätet

    M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

    Författare :Henrik Maninnerby; [2018]
    Nyckelord :renewable energy; electric vehicles; district heating; solar panels; EV; flexible demand; förnybar energi; elbilar; fjärrvärme; solceller; flexibel förbrukning;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis is to simulate different scenarios where all vehicles are replaced by electric vehicles in the future.   An addition of electric vehicles to the electric grid is not easy to handle, especially not if the consumers choose to charge their vehicles with higher power. LÄS MER