Sökning: "Henrik Melander"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Henrik Melander.

 1. 1. The Implications of Agency Theory on Mudarabah and Musharakah Agreements: A Comparison with Conventional Debt

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Nuraddin Samadzadeh; Henrik Melander; [2012]
  Nyckelord :Islamic Finance; Mudarabah Musharakah; Agency Costs; Moral Hazards; Asymmetric Information;

  Sammanfattning : This is a theoretical study analysing the Islamic profit-sharing agreements mudarabah and musharakah. In the analysis mudarabah and musharakah agreements are compared to conventional debt agreements. By using a framework with verifiable payoff structure structural characteristics that have been omitted in previous research are addressed. LÄS MER

 2. 2. How to generate abnormal returns: An examination of how two famous trading strategies worked during the last two decades

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Henrik Melander; Lars Staffansson; [2010]
  Nyckelord :Trading strategies; Fama-French three factor model; Value effect; Size effect.;

  Sammanfattning : We examine whether stocks with small market capitalization have outperformed stocks with large market capitalization and if stocks with high book-to-market equity ratio have outperformed stocks with low book-to-market equity ratio. During the years 1991-1999 stocks with high BE/ME-ratio and small firms performed in line with stocks with low BE/ME-ratio and big firms. LÄS MER

 3. 3. Företag formar konsumenter- En dramaturgisk tolkning av SAS Scandinavian Lounge

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anja Trägårdh; Kristina Melander; David Chrisander; Jan-Henrik Larsson; [2002]
  Nyckelord :marknadsföringsperspektiv; socialisationsagent; teatermetafor; konsumenter; behov; lounge; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problem: Företag och marknadsförare försöker finna konsumenters behov för att sedan tillfredställa dem, något som kan benämnas som det traditionella marknadsföringsperspektivet. Kritiska skolor mot detta traditionella synsätt hävdar att det är ett för smalt sätt att studera människor på. LÄS MER