Sökning: "Henrik Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade orden Henrik Nilsson.

 1. 1. SOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK ETT OMAKA PAR ELLER EN OSKILJBAR DUO?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Jessica Persson Schäring; [2020-09-11]
  Nyckelord :Epigenetik; socioekonomisk status; SES; DNA-metylering; hälsa; reversibel;

  Sammanfattning : SAMMANDRAGSOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK- Ett omaka par eller en oskiljbar duo?ÄMNE: Liberal ArtsINSTITUTION: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori,Göteborgs universitet, Maj 2020HANDLEDARE: Henrik NilssonTITEL: SOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK - Ett omaka par eller enoskiljbar duo?FÖRFATTARE: Jessica Persson SchäringE-MAIL: [email protected] LÄS MER

 2. 2. The Economic Impact of Increased Access to Commercial Banks in Ethiopia

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Henrik Eriksson; Sara Nilsson; [2020-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Savings rates are strongly predictive of future economic growth and, for several reasons, it is difficult to save in areas where resources are scarce. Increasing access to financial services is crucial to efficiently allocate funds and can help even small savings be invested in countries that historically have had lower financial development. LÄS MER

 3. 3. Är vårt data säkrat? : Påverkan av personliga data vid användning av sökmotorer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Örjan Podobedov; Henrik Nilsson; [2020]
  Nyckelord :personlig integritet; personliga data; anonymitet på nätet; integritetsbehandling; sökmotor; datahantering; stickprov; IT-säkerhet;

  Sammanfattning : Huvudmålet med detta projekt har varit att analysera området för personlig integritet vid användning av sökmotorer. Uppsatsen ger en inblick i hur sökmotorerna fungerar och visar vilka personliga data som samlas vid sökningar samt hur det påverkar sökresultat. LÄS MER

 4. 4. Ekonomiska förutsättningar för vätgasproduktion som stöd till vindkraft

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Henrik Nilsson; Christoffer Larsson; [2020]
  Nyckelord :hydrogen; hydrogen storage; energy storage; electrolysis; fuel cell; wind power; vätgas; vätgaslagring; energilager; elektrolys; bränslecell; vindkraft;

  Sammanfattning : Världen står inför utmaningen att minska sin klimatpåverkan som till en del beror på utsläpp av växthusgaser såsom koldioxid. Detta samtidigt som behovet av energi spås öka markant. Förnybara källor, företrädesvis vind- och solkraft, spås öka sin andel av den globala energiförsörjningen. LÄS MER

 5. 5. Hållbar utveckling i små och medelstora företag : Hur styrs de anställda?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Henrik Nilsson; Filip Gran; [2020]
  Nyckelord :Sustainable development; management control; Management control systems; small and medium sized enterprises; Hållbar utveckling; verksamhetsstyrning; kontrollsystem; små och medelstora företag;

  Sammanfattning : Allt mer fokus har på senare tid riktats på hur företag arbetar med hållbarhet. För att nå en hållbar utveckling måste företagen styra sina organisationer till att uppnå samtliga av de tre dimensionerna: social-, miljömässig-, och ekonomisk utveckling. LÄS MER