Sökning: "Henrik Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden Henrik Nilsson.

 1. 1. Seniorers psykiska välmående under pandemin år 2020 i Solna kommun : En kvantitativ studie på före detta Hälsoprojektdeltagare

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Henrik Nilsson; Rana Salem; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att ta reda på om den psykiska ohälsan bland Solna kommuns seniorer ökat under coronapandemin. Vidare att undersöka vilka strategier denna grupp använt sig av för att öka sitt psykiska välmående under pandemin. LÄS MER

 2. 2. Patientens upplevelse av bemötandet vid hänvisning till annan vårdnivå än ambulanssjukvård : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Henrik Pettersson; Stina Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Treatment; Ambulance care; Non-conveyance; Self-care; Fundamentals of Care; Bemötande; Ambulanssjukvård; Hänvisa; Egenvård; Fundamentals of Care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att patienter som ringt efter ambulans inte tas med till sjukhus utan blir hänvisade till en annan vårdnivå än ambulanssjukvård är idag vanligt förekommande. Det finns dock mycket lite forskning som belyser hur patienter upplever bemötandet i sådana situationer. LÄS MER

 3. 3. Work To Home- Home To Work : En kvalitativ studie om förändringen som skett i kommunikationen mellan ledare och medarbetare på distans.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :sara wadii; mahsa shirkhan; Henrik Snell; [2021]
  Nyckelord :Communication; leadership; virtual teams; virtual leadership; teleworking; Kommunikation; ledarskap; virtuella teams; distansledarskap; distansarbete;

  Sammanfattning : Abstract   Title: Work to home- Home to work        - A qualitative study of the changes that has taken place in communication between                      managers and employees after reorganization to teleworking.    Institution: School of Business, Society and Engineering, Malardalen University Level: Bachelor thesis in Business Administration, 15 credits Authors: Mahsa Shirkhan (920617), Henrik Snell (910618) & Sara Wadii (910304) Tutor: Kerstin Nilsson Date: 2021-06-03   Purpose: The purpose of this study is to create an understanding of the leadership role and to research how leaders and employees compensate for the lost physical contact that the forced teleworking has entailed and how it has affected the communication between leader and employee. LÄS MER

 4. 4. SOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK ETT OMAKA PAR ELLER EN OSKILJBAR DUO?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Jessica Persson Schäring; [2020-09-11]
  Nyckelord :Epigenetik; socioekonomisk status; SES; DNA-metylering; hälsa; reversibel;

  Sammanfattning : SAMMANDRAGSOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK- Ett omaka par eller en oskiljbar duo?ÄMNE: Liberal ArtsINSTITUTION: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori,Göteborgs universitet, Maj 2020HANDLEDARE: Henrik NilssonTITEL: SOCIOEKONOMISK STATUS OCH EPIGENETIK - Ett omaka par eller enoskiljbar duo?FÖRFATTARE: Jessica Persson SchäringE-MAIL: [email protected] LÄS MER

 5. 5. The Economic Impact of Increased Access to Commercial Banks in Ethiopia

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Henrik Eriksson; Sara Nilsson; [2020-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Savings rates are strongly predictive of future economic growth and, for several reasons, it is difficult to save in areas where resources are scarce. Increasing access to financial services is crucial to efficiently allocate funds and can help even small savings be invested in countries that historically have had lower financial development. LÄS MER