Sökning: "Henrik Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden Henrik Nilsson.

 1. 1. Produktionsmodeller för nöt : hur uppfödningstiden påverkar energibehovet

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Marcus Nilsson; Henrik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :nötkött; produktionsmodeller; mellankalv; stut; tjur; kviga; slaktvikt; slaktålder;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts som en avgränsad del i Interregprojektet REKS ”Regional nöt- och lammköttsproduktion - en tillväxtmotor”. Interregprojektet har som mål att stärka den ekonomiska tillväxten hos nöt- och lammköttsföretag. De vill öka kunskapen om hur klimatbelastningen ser ut och vad som kan göras för att minska den. LÄS MER

 2. 2. Gaze-based JPEG compression with varying quality factors

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Henrik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Perception; Compression; Eye Tracking;

  Sammanfattning : Background: With the rise of streaming services such as cloud gaming, a fast internet speed is required for the overall experience. The average internet connection is not suited for the requirements that cloud gaming require. A high quality and frame rate is important for the experience. LÄS MER

 3. 3. Icke-matematiska ords påverkan på elevers förmåga i matematisk problemlösning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Henrik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Matematik; Ordförståelse; Problemlösning;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks huruvida för eleverna obekanta icke matematiska ord påverkar elevers förmåga att lösa matematiska problem. Undersökningen går ut på att elever får utföra matematisk problemlösning där vissa uppgifter har för eleverna obekanta icke-matematiska ord i formuleringen av de matematiska problemen. LÄS MER

 4. 4. INTERNET-BASED MINDFULNESS-ACCEPTANCE-COMMITMENT IN SPORTS: A RANDOMISED CONTROLLED TRIAL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Henrik Andersson; Mikael Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Sport psychology; self-care program; ACTSPORT; MAC; Acceptance and Commitment Therapy.; Idrottspsykologi; självhjälpsprogram; ACTSPORT; MAC; Acceptance and Commitment Therapy.;

  Sammanfattning : The psychological aspects of sports is crucial for performance and important for sustaining good mental health. Despite this, efforts to improve those aspects are surprisingly rare and partly due to stigmatization of help-seeking together with lack of time and economic resources. LÄS MER

 5. 5. Metadata Validation Using a Convolutional Neural Network : Detection and Prediction of Fashion Products

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Henrik Nilsson Harnert; [2019]
  Nyckelord :Computer vision; Object detection; Fashion detection; Convolutional neural network; Metadata validation;

  Sammanfattning : In the e-commerce industry, importing data from third party clothing brands require validation of this data. If the validation step of this data is done manually, it is a tedious and time-consuming task. LÄS MER