Sökning: "Henrik Nordlander"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Henrik Nordlander.

 1. 1. Användbarhet hos journalsystem : En fallstudie om upplevd användbarhet hos Cosmic på Akademiska Sjukhuset

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Henrik Nordlander; Olof Mjöberg; [2019]
  Nyckelord :Usability; QUIM; Electronic health record; EHR; Cosmic; Information system; Användbarhet; QUIM; Journalsystem; Cosmic; Informationssystem;

  Sammanfattning : Det har i Sverige gjorts stora åtaganden om att vara världsledande inom digitalisering av vården. Ett av de verktyg som möjliggör för vårdpersonalen att uppnå dessa åtaganden är de digitala journalsystem som idag används. LÄS MER

 2. 2. De första på plats: En fallstudie av entreprenörers resonerande vid etablering på en ung marknad

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Henrik Nordlander; Jimmy Renström; [2009]
  Nyckelord :New markets; entrepreneurs; entrepreneurship; entrepreneurial reasoning; Saras Sarasvathy;

  Sammanfattning : One of the areas in which current theory on entrepreneurship is ambiguous is in the explanation of how entrepreneurs act when entering a new market. One author that has attempted to contribute in this area is Saras D. Sarasvathy who has tried to explain the entrepreneurs reasoning through the theory of causation and effectuation. LÄS MER

 3. 3. Alternativa belöningsgrunder – En fallstudie av belöningssystem i forsknings- och utvecklingsavdelningar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Nordlander; Jesper Magnusson; Mattias Karlsson; [2007]
  Nyckelord :Belöningssystem; FoU; Motivation; Bonus; Individuella mål; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : För många av dagens kunskapsintensiva företag uppkommer det en problematik vid utformandet av belöningssystem. Detta då deras output inte kan kvantifieras med finansiella mått. Ett exempel på en verksamhet med detta problem är FoU-avdelningar. LÄS MER