Sökning: "Henrik Norgren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Henrik Norgren.

 1. 1. Livssituationen och ålderns påverkan på motivationen i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Henrik Norgren; [2016]
  Nyckelord :arbetsmotivation; livstillfredsställelse; ålder;

  Sammanfattning : The present study examines how individual’s motivation change over time and the effect of the individual private life. Through a quantitative survey the study investigated the effects of chronological age and life situation has on the internal motivation and external motivation. LÄS MER

 2. 2. Evolution av Samarbetande Agenter : En utvärdering av effekterna av begränsade synfält, brusig indata samt hinder på evolution av samarbete med Multi-Component ESP

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Henrik Norgren; [2012]
  Nyckelord :Evolution; Samarbete; Multi-Component ESP;

  Sammanfattning : För att åstadkomma samarbete mellan agenter i dataspel har utvecklare under lång tid använt sig av traditionella AI-tekniker såsom skriptning och tillståndsmaskiner. Dessa tekniker har dock ett flertal problem som gör att alternativa tekniker där samarbete istället evolveras fram blir intressanta att studera. LÄS MER

 3. 3. Handbok för växtinsamlare : med erfarenheter från sex nutida svenska experter

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Nina Ingvarsson; Sofie Norgren; [2008]
  Nyckelord :växtinsamling; växtinsamlare; växtintroduktion; Sten Ridderlöf; Henrik Zetterlund; Elisabeth Öberg; Björn Aldén; Magnus Lidén; Erland Ejder;

  Sammanfattning : What makes a Swede betake himself into the Chinese wilderness? How does the Rio Convention influence a plant collector? And who will crack the nut positioned 12 meters up in the crown of a tree? There are many secrets behind the act of collecting plants. In many regards, the documentation of the collection of plants for a Swedish purpose has been unsatisfactory. LÄS MER