Sökning: "Henrik Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden Henrik Olsson.

 1. 1. Elevperspektiv på matematikundervisning - elever på spetsmatematikutbildning berättar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Henrik Olsson; [2020]
  Nyckelord :matematik; elevperspektiv; tematisk analys; inkludering; begåvade elever;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att förstå elevers perspektiv på den matematikundervisning de deltagit i under grundskoleåren. De elever som intervjuats går en spetsmatematikutbildning för årskurs 7-9 på en kommunal grundskola. Eleverna får dela med sig av sina berättelser i en semi-strukturerad intervju i mindre grupper. LÄS MER

 2. 2. Kvinnliga VD:ars prestationer på börsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Nilsson; Joseph Olsson; Adi Basagic; [2020]
  Nyckelord :Female CEO; Event study; Stock returns; Financial performance; Abnormal returns; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate if there is any relationship between the financial performance of a public company and the gender of its CEO. A total of 379 companies, 264 with male CEO and 115 with female CEO, listed in Sweden between 1997-2020 have been studied. LÄS MER

 3. 3. Tvåfrontskrig i kriskommunikation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Gustafson; Amanda Olsson; David Schmidt; [2020]
  Nyckelord :kriskommunikation; krishantering; product-harm crisis; moral-harm crisis; rykte crisis communication; crisis management; reputation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att, utifrån ett verkligt fall, analysera hur en krisdrabbad organisation kan agera för att hantera en skandal som utmynnar i de två olika kristyperna, product-harm crisis och moral-harm crisis, och om dessa uppstår samtidigt. Metod: Studien använder sig av en kvalitativ metod samt grundar sig i en induktiv forskningsansats. LÄS MER

 4. 4. Åldersbedömning av asylsökande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Viktor Erbro; Henrik Esmaili; Pontus Larsson; Jesper Olsson; James Pålsson; Erik Sörstadius; [2019-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dethärkandidatarbetethartagitframenåldersbedömningsmetodbaseradpåbayesianskinferens. Som åldersindikatorer har mognadsstadier för vänster och höger visdomstand i underkäken och en knäled på godtycklig sida använts. LÄS MER

 5. 5. Kompetensutveckling : Vad är värdet och hur avgörs det?

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Henrik Olsson; Fredrik Hillberg Jarl; [2019]
  Nyckelord :Human Capital; HR; Human Resource Development; Value Creation; Institutional Theory; Humankapital; HR; HRD; Värdeskapande; Kompetensutveckling; Institutionell teori;

  Sammanfattning : Bakgrund: En rationell princip för investeringar i humankapital är att investeringen leder till förbättrad lönsamhet för organisationen. Allt sedan 1950-talet har organisationer i allt högre grad värderat sitt mänskliga kapital på samma sätt som andra kapitalslag. LÄS MER