Sökning: "Henrik Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden Henrik Olsson.

 1. 1. Åldersbedömning av asylsökande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Viktor Erbro; Henrik Esmaili; Pontus Larsson; Jesper Olsson; James Pålsson; Erik Sörstadius; [2019-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dethärkandidatarbetethartagitframenåldersbedömningsmetodbaseradpåbayesianskinferens. Som åldersindikatorer har mognadsstadier för vänster och höger visdomstand i underkäken och en knäled på godtycklig sida använts. LÄS MER

 2. 2. Kompetensutveckling : Vad är värdet och hur avgörs det?

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Henrik Olsson; Fredrik Hillberg Jarl; [2019]
  Nyckelord :Human Capital; HR; Human Resource Development; Value Creation; Institutional Theory; Humankapital; HR; HRD; Värdeskapande; Kompetensutveckling; Institutionell teori;

  Sammanfattning : Bakgrund: En rationell princip för investeringar i humankapital är att investeringen leder till förbättrad lönsamhet för organisationen. Allt sedan 1950-talet har organisationer i allt högre grad värderat sitt mänskliga kapital på samma sätt som andra kapitalslag. LÄS MER

 3. 3. Att behandla postoperativ smärta

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Henrik Olsson; Robin Olsson; [2019]
  Nyckelord :Patientens perspektiv; Personcentrerad omvårdnad; Postoperativ smärta; Smärtbehandling; Smärtskattning; Smärtstillande läkemedel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Gotländska centralplatser under bronsåldern

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Henrik Olsson; [2019]
  Nyckelord :central locations; bronze age; Gotland; networks; cairns; stone ships; centralplatser; bronsålder; Gotland; nätverk; rösen; skeppssättningar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. En katts belåtenhet : djurhållning och krav på katthem och kattpensionat

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Henrik Olsson; [2018]
  Nyckelord :Katt; Katthem; Kattpensionat; Djurhållning; Stress; Adoption; Berikning;

  Sammanfattning : The cat (Felis silvestris catus) introduced itself to our society roughly 11 500 – 12 500 years ago in the shape of the African wildcat ( Felis silvestris lybica ). It quickly found a place among us, functioning as pest control, and later on as a pet. Today cats stand as the most common pet in Sweden, residing in over 750 000 Swedish households. LÄS MER