Sökning: "Henrik Ornstein"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Henrik Ornstein.

 1. 1. Vibrationer från handhållna verktyg : En mätstudie av hantverkares vibrationsexponering på byggarbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrik Ornstein; William Uddling; [2018]
  Nyckelord :Hand- armvibrationer; vibrationer; neurosensorisk skada; vita fingrar; Raynauds fenomen; NCC; vibrationsexponering; arbetssjukdomar; HealthVib;

  Sammanfattning : Den vanligaste arbetssjukdomen är idag vibrationsskador där en av de mest utsatta arbetsgrupperna är hantverkare i byggbranschen. Syftet med studien är att ta fram en åtgärdsplan för att minska skaderisken från hand- armvibrationer (HAV) på arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. Incomplete Market Models and The Housing Market

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Henrik Petri; Olof Gustafsson; [2010]
  Nyckelord :Housing Market; Calibration; Brownian motion; Ornstein Uhlenbeck; Good Deal Bounds;

  Sammanfattning : This thesis investigates the characteristics of the market for housing derivatives. We fit two incomplete market models to data using futures contracts on the S&P/Case-Shiller Composite 10 Index. LÄS MER