Sökning: "Henrik Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden Henrik Persson.

 1. 1. The value of personality - Using algorithms and econometrics to analyze CEO conscientiousness and its impact on M&A performance

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Axel Gillmert; Henrik Persson; [2019-08-12]
  Nyckelord :M A performance; CEO acquisitiveness; Big Five personality traits; Conscientiousness;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Programmering i skolan: lärarstudenters attityder till en läroplansrevidering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Camila Fernandez Barros; Henrik Persson; [2019]
  Nyckelord :Lärarstudenter; Theory of Planned Behavior; attityd; implementering; programmering; enkät; SPSS; beteende; digitalisering; robotics.;

  Sammanfattning : I samband med läroplansrevideringen 2017 är programmering en del av det obligatoriska ämnesinnehållet i läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmet (Skolverket 2018). Sedan höstterminen 2018 gäller den reviderade utgåvan som styrdokument för verksamma lärare. LÄS MER

 3. 3. Det nationella försvaret som försvann

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henrik Persson; [2019]
  Nyckelord :Sverige; Finland; nationellt försvar; säkerhetspolitik; Försvarsbeslut; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ever since the end of the Cold War, there has been a differentiated view of the need for a national defense between Sweden and Finland. During the 2000s, Finland has had a strong national defense in relation to its spruce counttries, while Sweden gradually phased out its national defense capabilities. LÄS MER

 4. 4. En studie om utvalda faktorers påverkan på valet mellan spin-off och sell-off samt företagens prestation i förhållande till marknadens index

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Holländer; Henrik Walldén Persson; [2018-06-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker sju utvalda faktorer som kan påverka ett företags val av avyttringsmetod, antingen i form av spin-off eller sell-off, på den svenska marknaden under perioden 2000 till 2017. Faktorerna som undersöks är rörelsemarginal, skuldsättningsgrad, procentandel aktier ägda av företagsledare och direktörer, optimism på marknaden, totalt värde på den avyttrade enheten, kassalikviditet och likvida medel i relation till totala tillgångar. LÄS MER

 5. 5. Uppgradering av Mingo Matte

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Henrik Kockum; John Persson; [2018]
  Nyckelord :Android; Mobil Applikation;

  Sammanfattning : In modern technology over 40% of the mobile devices have 64-bit support. In late 2017 Google announced that in 2019 the Android market will require a 64-bit support on all of the applications published on their platform. Apple has had this requirement since 2015. LÄS MER