Sökning: "Henrik Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Henrik Pettersson.

 1. 1. The Kiruna town move : Unearthing the possibilities for full-scale fire tests

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Henrik Pettersson; Adam Thörn; [2021]
  Nyckelord :Full-scale fire tests; Kiruna town move; SFPE roadmap; Fire tests; Kiruna s housing-stock; Fullskaliga brandförsök; Kiruna stadsflytt; Brandförsök; Kirunas Byggnadsbestånd;

  Sammanfattning : The work with this thesis started during the last semester at the Fire Protection Engineering program at Luleå University of Technology. Kiruna has relied on the iron ore resources of Luossavaara and Kiirunavaara since the creation of the town. The iron ore stretches underneath the current city center. LÄS MER

 2. 2. Patientens upplevelse av bemötandet vid hänvisning till annan vårdnivå än ambulanssjukvård : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Henrik Pettersson; Stina Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Treatment; Ambulance care; Non-conveyance; Self-care; Fundamentals of Care; Bemötande; Ambulanssjukvård; Hänvisa; Egenvård; Fundamentals of Care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att patienter som ringt efter ambulans inte tas med till sjukhus utan blir hänvisade till en annan vårdnivå än ambulanssjukvård är idag vanligt förekommande. Det finns dock mycket lite forskning som belyser hur patienter upplever bemötandet i sådana situationer. LÄS MER

 3. 3. The storytelling of new experts : How CSR-experts legitimize through storytelling

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Svensson; Henrik Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; CSR-Expert; Legitimacy; New Experts; Storytelling;

  Sammanfattning : The formal requirements of experts are diminishing, thus opening up for the expansion of new experts, who are gaining more influence in society. In contemporary society, all organizations are pressured to consider Corporate Social Responsibility (CSR) and are therefore dependent on the new experts within the field. LÄS MER

 4. 4. Vakanser i kommersiella fastigheter : Balanserade styrkort som en analysmodell i fastighetsföretagets arbete med vakanser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Erik Sahlin; Henrik Pettersson; [2020]
  Nyckelord :commercial real estate; tenants; landlords; vacancy; balance scorecard; ecommerce; corporate real estate management; performance measurement;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Opinionen i pressen under kommunsammanläggningen 1968-1974 : Medias rapportering om lokala motsättningar emellan centrum och periferi under kommunblocksreformen i Årjängs kommunblock.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrik Wiig Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Kommunsammanslagning; Kommunblocksreformen; Kommun; Årjäng; Årjängs Kommun; Medieanalys; Media; Pressen; Lokalpress; Kommunsammanläggning;

  Sammanfattning : The government has in several steps decided about municipal mergers during the 20thcentury. In many places the mergers provided the basis for a local conflict. This conflict wasnot always easy to resolve and lives in many places remain in today's municipal issues. LÄS MER