Sökning: "Henrik Plym"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henrik Plym.

  1. 1. Det mångkulturella fritidshemmet : En kvalitativ studie om fritidspedagogers erfarenhet av arbetet på mångkulturella fritidshem

    M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

    Författare :Robin Lind; Henrik Plym; [2017]
    Nyckelord :Fritidspedagog; Mångkultur; Fritidshem; Interkulturellt perspektiv;

    Sammanfattning : Skolan och fritidshemmet är en mötesplats för olika kulturer. Vår studie kommer att visa resultat utifrån fritidspedagogers erfarenheter av att arbeta på ett mångkulturellt fritidshem. LÄS MER