Sökning: "Henrik Rand"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Henrik Rand.

 1. 1. Green Buildings Lärdomar från den internationella marknaden Strategisk vägledning för ett svenskt fastighetsbolag 2008

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Henrik Rand; [2015]
  Nyckelord :Green Buildings; Sustainable Buildings; Green Buildings; Sustainable Buildings;

  Sammanfattning : Miljömedvetenheten hos hyresgäster, såväl som hos andra intressenter inom fastighetsbranschen, har ökat markant de senaste åren. Allt fler företag och intresseorganisationer tänker allt mer på vad just de kan göra för att minska de negativa effekterna på miljön och inte minst vilka affärsmöjligheter det finns att hitta. LÄS MER

 2. 2. Association Rules in Parameter Tuning : for Experimental Designs

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Henrik Hållén; [2014]
  Nyckelord :Evolutionary Computation; Evolutionary Algorithms; Data mining; association rules; parameter tuning; In- PUT; SPOT;

  Sammanfattning : The objective of this thesis was to investigate the possibility ofusing association rule algorithms to automatically generaterules for the output of a Parameter Tuning framework. Therules would be the basis for a recommendation to the user regardingwhich parameter space to reduce during experimentation. LÄS MER

 3. 3. Central Peripheries: speculation and strategy for a land less mentioned

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Henrik Olsson; [2012]
  Nyckelord :landscape; landscape architecture; network; peri-urban; terrain vague; process oriented design; creative mapping; gamification;

  Sammanfattning : As the contemporary discourse surrounding urbanism is almost exclusively focusing on aspects of density and traditional urban qualities, it entrenches notions of what constitutes a proper city and countryside. But beyond this urban-rural dichotomy is another highly contemporary landscape. LÄS MER

 4. 4. Fastighetsvärdering : En studie av marknadsinformation som värderingsunderlag

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Gustafsson; Henrik Rand; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Marknadsinformationen är ett redskap som nyttjas utav fastighetsvärderare och fastighetsanalytiker, men även utav många andra aktörer på finansmarknaden som ett värderingsunderlag. En korrekt och sanningsenlig marknadsinformation är något som eftersträvas. LÄS MER