Sökning: "Henrik Sahlin"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Henrik Sahlin.

 1. 1. Från religion till humanvetenskap : En historisk diskursanalys av Kriminalvårdens styrdokument

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Henrik Sahlin; Karl Chef Lilja; [2021]
  Nyckelord :Kriminalvården; kristendom; rationalitet; humanism; diskursanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats problematiserar Kriminalvårdens ideologiska utveckling genom att analysera interna och externa styrdokument från tre tidsperioder: 1923, 1963-1968 och 2008-2020. Uppsatsen undersöker hur den kristna diskursen och den kristna praktiken inom Kriminalvårdens verksamhet successivt har ersatts som en del av samhällets övergripande rationaliseringstendenser. LÄS MER

 2. 2. Vakanser i kommersiella fastigheter : Balanserade styrkort som en analysmodell i fastighetsföretagets arbete med vakanser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Erik Sahlin; Henrik Pettersson; [2020]
  Nyckelord :commercial real estate; tenants; landlords; vacancy; balance scorecard; ecommerce; corporate real estate management; performance measurement;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ett anpassat ledningssystem för informationssäkerhet : - Hur gör en liten organisation med hög personalomsättning?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Crafoord Magnus; Sahlin Henrik; [2014]
  Nyckelord :Implementing ISMS; PDCA-model; information security; small organization; high employee turnover; Införa ledningssystem för informationssäkerhet; PDCA-modellen; informationssäkerhet; små organisationer; hög personalomsättning;

  Sammanfattning : This paper aims to find out how to implement an information security management (ISMS) system that is based on ISO/IEC 27001-standard into a small organization with high employee turnover. The standard employs the PDCA-method as a course of action for implementing the standard. LÄS MER

 4. 4. How to capture hidden customer needs in an industrial product development company : A case study at Xylem

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Henrik Ljungberg; Linnea Sahlin; [2014]
  Nyckelord :hidden customer needs; customer oriented innovation; voice of the customer; radical product development; outtalade kundbehov; kundorienterad innovation; voice of the customer; radikal produktutveckling;

  Sammanfattning : When product development is becoming more and more complex, development costs rising and shorter development times are demanded, it is becoming obvious that a good customer understanding is essential. Previous research has showed that those companies that wish to develop radically new products must work actively with the identification of their customers‘ hidden needs. LÄS MER

 5. 5. Informationssystem för service av truckar och städmaskiner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

  Författare :Henrik Andersson; Lars Brånedal; Daniel Sahlin; [2006]
  Nyckelord :Database theory; Development models; Object oriented software engineering; Software engineering; Usability; Användbarhet; ASP.NET; Databasteorier; FA SIMM; Objektorienterad systemutveckling; Systemutveckling; UML; Utvecklingsmodeller;

  Sammanfattning : This paper describes the evolutionary development of an information system for a small company. The company performs overhaul of forklifts and cleaning machines. The company has already an information system that handles the reports from these overhauls but it needs a supplementary tool that assist the chief planner to plan forthcoming overhauls. LÄS MER