Sökning: "Henrik Sandhall"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Henrik Sandhall.

 1. 1. Attityder på Twitter: En longitudinell undersökning av attitydförändringar på Twitter i samband med spridning av felaktig information och konspirationsteorier om covid-19

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Elon Eklöv; Henrik Sandhall; [2021]
  Nyckelord :covid-19; konspirationsteori; attityd; ELM; Twitter; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Information, varav en stor del är felaktig, sprids i en stor utsträckning på Twitter, speciellt när en pandemi samtidigt breder ut sig över världen. Konspirationsteorier frodas på sociala medier om covid-19 vilket blir ett allt större problem för samhället då detta kan ha många negativa konsekvenser som att delar av befolkningen inte följer rekommendationer och restriktioner. LÄS MER

 2. 2. Davids Moabitiska Arv : Avsaknaden av ett släktskap mellan Rut och David i Samuelsböckerna och dess relation till frågan om dateringen av Ruts Bok

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Henrik Sandhall; [2016]
  Nyckelord :Ruth; David; Moab; Ruth 4:18-22; Sam 22:3-4; dating.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : The goal of this thesis is to investigate if the absence of an idea of a family relation between Ruth the Moabitess and King David in the Books of Samuel can be used as circumstantial evidence that could help substantiate an argument for giving the Book of Ruth a late date, a late date meaning that the Book of Ruth would have been produced later than the Books of Samuel. This will be accomplished with a historical critical approach and the use of methods closely related to tradition criticism. LÄS MER