Sökning: "Henrik Simu Gunnarsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henrik Simu Gunnarsson.

  1. 1. Fysiologiska effekter kopplade till prestation i uthållighetsidrott : EN LITTERATURSTUDIE OM TRÖSKELTRÄNING

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin; Umeå universitet/Idrottsmedicin

    Författare :Henrik Simu Gunnarsson; Helena Lundqvist; [2018]
    Nyckelord :Lactate threshold; endurance performance; threshold training; Laktattröskel; uthållighetsidrott; tröskelträning;

    Sammanfattning : Blodlaktatkurvan används inom uthållighetsidrotten för att styra träningen samt för att utvärdera och förutsäga prestation. För att ytterligare beskriva denna kurva används ett flertal laktattröskelkoncept. LÄS MER