Sökning: "Henrik Sundbring"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Henrik Sundbring.

  1. 1. Alkoholkonsumtion på äldreboenden : En studie gällande vårdpersonals bemötande av alkoholkonsumtion

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

    Författare :Jasmina Serbic; Henrik Sundbring; [2015]
    Nyckelord :social work; geriatric care; alcohol; alcohol abuse; nursing staff; health; socialt arbete; äldreboende; alkohol; missbruk; vårdpersonal; undersköterskor; hälsa;

    Sammanfattning : I vårt samhälle informeras det frekvent om alkohol och dess effekter på vår population. Nya forskningsrön gällande alkohol uppkommer med jämna mellanrum, men sällan rör dessa den äldre befolkningen. LÄS MER