Sökning: "Henrik Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden Henrik Svensson.

 1. 1. Rättssäker Textanalys

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Henrik Svensson; Kalle Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :digital text analysis; digital språkbehandling; natural language processing; nlp; datorlingvistik; datalingvistik; computational linguistics; rättssäkerhet;

  Sammanfattning : Digital språkbehandling (natural language processing) är ett forskningsområde inom vilketdet ständigt görs nya framsteg. En betydande del av den textanalys som sker inom dettafält har som mål att uppnå en fullgod tillämpning kring dialogen mellan människa ochdator. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av målsättning och motivation för fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :William Johansson; Henrik Svensson; [2019]
  Nyckelord :Physical activity; motivation; goal setting technique; HAPA; SMART; hierarchical regression analysis.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Despite the positive effects of physical activity in both physical and mental health, the proportion of Swedes who have a poor physical health is increasing. The aim of this research was to create knowledge according to what affects a physically active behavior. LÄS MER

 3. 3. Rättsäker Textanalys

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Henrik Svensson; Kalle Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :linguistics; language processing;

  Sammanfattning : Digital språkbehandling (natural language processing) är ett forskningsområde inom vilket det ständigt görs nya framsteg. En betydande del av den textanalys som sker inom detta fält har som mål att uppnå en fullgod tillämpning kring dialogen mellan människa och dator. LÄS MER

 4. 4. The coherency between Fjällräven’s brandidentity and brand image : A mixed method case study of an outdoor brand and the coherency betweenits brand identity and brand image.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Henrik Svensson; Pontus Möller; [2019]
  Nyckelord :Branding; Brand identity; Brand image; Coherency; Brand Derby Matrix; Fjällräven;

  Sammanfattning : Background: It is important to have a coherent brand identity and brand image, as that facilitate the communication process for the brand. It specifically becomes an issue when consumers do not understand what the brand stands for. LÄS MER

 5. 5. Ldl-sänkande läkemedelsbehandling för hjärtinfarktpatienter - är nuvarande behandlingsriktlinjer rimliga?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Henrik Svensson; [2018]
  Nyckelord :Hjärtinfarkt; LDL; statiner; evolocumab; ezetimib;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Insjuknande i hjärtinfarkt har minskat kraftigt i Sverige de senaste åren men drabbar fortfarande många. Ateroskleros i hjärtats kranskärl är den viktigaste bakomliggande orsaken. LÄS MER