Sökning: "Henrik Theander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Henrik Theander.

 1. 1. Aktivitetsbaserat arbetssätt i den offentliga sektorn - en katalysator för innovation?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonathan Lundberg; Lina Abrahamsson; Fredrik Ljungman; Henrik Theander; [2017]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Influencer-marketing - En granskning av marknadsföringslagen och fördelningen av det juridiska ansvaret

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Henrik Theander; [2017]
  Nyckelord :Affärsjuridik; Handelsrätt; Influencer; Influencer-marketing; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Abstract Marketing is continuously changing and requires constant development to challenge consumers. Through the first blogs, a new marketing portal was created that was more penetrating than traditional advertising. From this, influencer marketing, i.e. LÄS MER