Sökning: "Henrik Vik"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Henrik Vik.

 1. 1. Trygghet och säkerhet i det offentliga rummet : Ett gestaltande projekt över Ronneby och Karlskrona

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Henrik Vik; Hugo Håkansson; [2018]
  Nyckelord :fysisk planering; trygghet. säkerhet; offentliga rum; samhällsplanering; torg; stadsplanering;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka betydelsen av begreppen trygghet och säkerhet inom den fysiska planeringen samt vilka gestaltande egenskaper som gör ett offentligt rum tryggt. När begreppen undersökts skapas två gestaltande förslag med åtgärder för att göra ett offentligt rum tryggare. LÄS MER

 2. 2. Uppnår sjuksköterskestudenter lärandemålen?

  Magister-uppsats,

  Författare :Henrik Kling; Linnea Siwerstam Vik; [2014-07-03]
  Nyckelord :Nursing students; clinical placements; learning;

  Sammanfattning : Objective: To see if nursing students believe that they have acquired the knowledge that the Higher Education Ordinance demand and if there is any difference between the theory learned at the University and the clinical reality in which students receive their practical training. Method: The method is quantitative and is divided into two parts, one in which the authors describe how the questionnaire was developed and how validity was strengthened. LÄS MER

 3. 3. Från hav till land : en geologisk beskrivning av Skrylle

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Henrik Tuvesson; [2014]
  Nyckelord :Lund; Skrylle; Hardebergasandsten; diabasgångar; kambrium; perm; Hardeberga Formation; dolerite dykes; Cambrium; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Skrylle is a popular recreation area situated between Södra Sandby and Dalby in the Municipality of Lund. It covers an area of roughly 27 km2 and comprises 10 reserves and one national park, Dalby Söderskog. The area presents a mixture of forests and pastures on the northwestern part of Romeleåsen. LÄS MER